امروز کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری به سوالات جواب خواهد داد

comments 0

6 Views

هندوکش-کابل : اخیراً به سبب تنش ها میان کمیسیون مستقل انتخابات و نامزدان ریاست جمهوری بعضی از تیم ها روند باز شماری ارا را تحریم کردند و حتی تظاهرات در سرتاسر کشور راه اندازی نمودند

اکنون کمیسیون تصمیم گرفته است تا بصورت علنی با نماینده‌گان ستادهای انتخاباتی در حضور نهادهای ناظر داخلی و شماری از ناظران بین‌المللی گفت‌وگو کند. راه حل فنی و تخنیکی برای بن‌بست انتخاباتی هم همین است. کمیسیون مستقل انتخابات از سوی دسته‌های انتخاباتی متهم است که مطابق به قوانین، لوایح و طرز‌العمل‌ها عمل نکرده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات به این باور است که مطابق به قانون و پالیسی این کمیسیون عمل کرده است. لازم است کمیسیون مستقل انتخابات در حضور نهادهای ناظر بر انتخابات، با ستادهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفت‌وگو کند. این گفت‌وگو باید برای یک روز نباشد. هم کمیشنران و اهل فن در کمیسیون مستقل انتخابات و هم تیم‌های تخنیکی دسته‌های انتخاباتی نامزدان باید در حضور ناظران برای چند روز گفت‌وگو کنند تا حداقل یکی از طرف‌ها جانب مقابل را قناعت دهد یا موضع دو طرف تعدیل شود. در حال حاضر روند بازشماری و تفتیش در هفت ولایت متوقف است. نامزدان مشروعیت این روند را در ولایات دیگر نمی‌پذیرند، به دلیل این‌که نامزدان‌شان حضور نداشته است. مشکل دیگر این است که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هم در کابل و هم در ولایات گردهمایی‌های اعتراضی و راه‌پیمایی سازمان‌دهی می‌کنند.

سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments