افغانهای مقیم پاکستان بدون کدام گناه در این کشور زندانی می شوند

comments 0

0 Views

هندوکش – پاکستان: عده از افغان های عادی که دستکم از 40 سال بدینسو در شهر کویته پاکستان زندگی میکنند از سوی نظامیان پاکستان به اتهام این که طالب استند روانه زندانی می گردند.
به گزارش هندوکش پرس، افغانهای مقیم پاکستان می گویند، نظامیان پاکستان از چندین روز به این سو عملیات خود را بر ضد طالبان آغاز کرده اند که در نتیجه آن یک تعداد از افغانهای بیچاره و غریب کار نیز بازداشت شده اند.
مهاجرین افغان در کویته می گویند، هرگاه پولیس بخواهد کسی را آزاد کند، از نزد آنان پول درخواست میکنند و اگر پول پرداخت نکنند به اتهام این که طالب استند روانه زندان میشوند.
باشنده گان شهرک پشتون آباد می گویند، افغان هایی که در این مناطق ریش دارند نظامیان پاکستان آنها را به موتر سوار کرده و هر قدر پولی که در نزد آنها باشد آن را به زور اخذ می کنند.
گفته می شود در حال حاضر به آن عده از افغان های غیر قانونی کارت مهارت داده می شود که در آنجا کار می کنند و فامیل های شان نیز در آن کشور زندگی دارند.
از سوی دیگر افغان های مقیم در پاکستان می گویند، مناطقی که افغان ها در آن سکونت دارند به دلیل حضور نظامیان پاکستان در این اواخر ناامن گردیده است.
فریده خپلواک

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *