مخالفین مسلح از معادن افغانستان منحیث منبع عایداتی استفاده مینمایند

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل: گروه های مسلح در افغانستان برای افزودن عایدات خویش و پیشبرد نبرد علیه حکومت از عایدات معادن استفاده مینمایند.
در نشست ایکه بمناسبت معادن برگزار گردیده بود معاون دوم ریاست جمهور گفت: معادن افغانستان بزرگترین منبع تمویل مخالفین مسلح است.
او افزود که مخالفین مسلح با درآمد شان از معدنیتان در افغانستان جنگ را په پیش میبرد که این مسئله به دولت افغانستان به سردردی مبدل گردیده است.
او گفت: از حالت کنونی معادن به نظر میرسد که حکومت افغانستان در چند سال گذشته در این بخش کدام دست آورد مشخص نداشته.
او میگوید ضمن اینکه حکومت افغانستان از آن استفاده نتوانست به یک تهدید بزرگ امنیتی تبدیل گردید.
قابل یاد آوریست که مخالفین مسلح کشور بیشتر از معادن بدخشات و قریه جگدلک ولسوالی سروبی غرض منبع عایداتی خویش استفاده مینمایند.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *