افغانستان با ثبات به نفع منطقه است

comments 0

0 Views

هندوکش- کابل : همواره کشور های منطقه و جهان بخاطر منابع زیر زمینی افغانستان بر این کشور تحت بهانه های گوناگون حمله ور شدند، گاهی به بهانه تروریزم و گاهی هم قاچاق مواد مخدر. این کشور ها بهانه های مختلف را برای مداخله کردن در امورات افغانستان آموزده اند تا نفع شانرا از خاک این کشور ببرند.
پاکستان از زمان ایجادش تا اکنون در برابر افغانستان از سیاست خصمانه کار گرفته و تروریزم را همواره آله فشار بر رهبران حکومتی کابل قرار داده است. آزار و اذیت مهاجرین افغان در خاک پاکستان، همزمان با تحت فشار قرار گرفتن پاکستان بخاطر سیاست تروریزم پروری اش، تشدید میشود.
فشار های جدید ایالات متحده بر پاکستان میتوانست جنگ افغانستان را خاتمه بخشد، ولی تشنگی پاکستان با ایجاد تهدیدات بیشتر برای افغانستان مردم مرفوع میشود.
در استراتیژی جدید ایالات متحد اعلام شده است که پاکستان به عوض کمک کردن با دولت های این کشور و افغانستان از گروه های هراس افگن حمایت میکند.
در یک گزارش تازه وزارت دفاع ایالات متحده آمده است که پاکستان حامی تروریزم است و این کشور حملات تروریستی را بر افغانستان سازماندهی میکند. پاکستان اقدامات لازمه را برای سرکوب شبکه حقانی و طالبان در خاکش انجام نداده که این عمل باعث تهدید منافع ایالات متحده در افغانستان میشود.
پاکستان همواره در حرف از سیاست و پالیسی جامعه جهانی در افغانستان حمایت کرده، ولی در عمل کوچکترین اقدام را علیه گروه های هراس افگن انجام نداده است.
حکومت وحدت ملی افغانستان از ایالات متحده امریکا و جامعه جهان خواهان وارد نمودن فشار های بیشتر بر پاکستان گردید و این یگانه راه حل برای پیروز شدن در جنگ با هراس افگنی شمرده میشود، ولی با وجود این همه فشار ها پاکستان جزئی ترین عمل را در مقابل هراس افگنان اجراء نکرد. این عمل پاکستان نشان میدهد که این کشور میخواهد تروریستان موجود در خاکش را برای دستیابی به اهداف اش در منطقه استفاده نماید.
چندین سال است که پاکستان بازی های دوگانه را با همپیمانان خویش به پیش میبرد. در روان و خون رهبران نظامی و سیاسی پاکستان سیاست و پالیسی تروریزم پروری جای گرفته و باعث ایجاد شورشگری فرا تر از منطقه (در جهان) گردیده است.
نه تنها عملکرد مقام های پاکستانی باعث ایجاد نفرت در برابر شان در میان مردم منطقه و جهان گردیده، بلکه ملت پاکستان نیز از این رهبران نا خوشنود هستند.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *