افغانستان آماده‌ تطبیق پروژه اتصال چین از طریق افغانستان به بحیره‌ی کسپین می‌باشد

comments 0

3 Views

هندوکش –کابل : فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتي امروز ضمن دیدار با خوجه اویزوف سفیر کشور ترکمنستان؛ در باره‌ی اتصال منطقوی، توسعه شبکه فایبر نوری، تطبیق پروژه CATA یا اتصال چین با شبکه فایبر بحیره‌ی کسپین از طریق افغانستان صحبت و گفتگو نمود.

سفیر ترکمنستان گفت که کشور شان در باره سرمایه‌گذاری در بحیره کسپین یک کنفرانس را به زودی برگزار خواهد کرد که همچنان در آینده نزدیک موقف رسمی کشور شان برای پروژه CATA با دولت افغانستان شریک می نماید.

هاشمی گفت که افغانستان آماده تطبیق این پروژه مهم بوده و نیاز است که ترکمنستان از آمادگی های لازم شان خبر داده تا از یک طریق زمینه برای توسعه فایبر نوری و اتصال منطقوی فراهم گردد و از طریق دیگر افغانستان منحیث مرکز انتقال و ترانزیت دیتای کشور های آسیای مرکزی به آسیایی شرقی عواید هنگفتی بدست بیاورد.

اتصال چین از طریق افغانستان با کیبل فایبر بحیره کسپین نه تنها از نگاه عواید برای افغانستان هایز اهمیت بوده، بلکه کاهش قیمت ها، تقویت دیتای افغانستان و کیفیت خدمات انترنتی و مخابراتی کشور هم ممد می باشد.

سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments