افزایش فشارهای بی پیشینۀ نیروهای امنیتی بالای گروه طالبان// سید جمال اخگر

comments 0

0 Views

در این اواخر نیروهای امنیتی کشور با راه اندازی عملیات های متعدد نشان دادند که تنها کسانی که می تواننند به عنوان مردان و قهرمانان راستین، شهروندان افغانستان بالای شان حساب و اعتماد کنند همانا نیروهای دلیر امنیتی افغانستان هم از ارتش ملی ، پولیس ملی و امنیت ملی میباشند چون این قهرمانان توانسته اند به قیمت خون خویش اعتماد مردم افغانستان را زنده نگهداشته و از مال ، جان و ناموس هموطنان خویش حراست کنند.
نیروهای امنیتی کشور در ولایت های مختلف مانند؛ فراه ، زابل ، کندز ، بغلان ، تخار ، فاریاب ، کاپیسا ، سرپل ، بلخ ، بدخشان و غیره با راه اندازی عملیات های گسترده غرض سرکوب مخالفین مسلح حکومت نشان دادند که قادر به حمله و مهار هرنوع حمله گروه های مخالف مسلح حکومت در سراسر کشور می باشند.
طوری که طالبان میخواستند با راه اندازی حملات بالای ولایت های مذکور کنترول نقاطی را در دست گیرند اما بر عکس نیروهای امنیتی کشور با ضد حمله های منسجم توانستند علاوه بر وارد کردن تلفات بی پیشنه بر گروه طالبان توانایی مقاومت از آنها را سلب کردند.
در کنار این که نیروهای امنیتی کشور توانسته اند حملات گروه طالبان را به عقب برانند مناطقی را که از سالهای سال بدینسو در کنترول طالبان بود دوباره تصرف کنند و پرچم سه رنگ کشور را بر فراز آن مناطق به اهتزاز درآورند و زمینه را مساعد شاختند تا باشندگان آن مناطق با خاطر راحت به کا ر و مصروفیت های روزمرۀ خویش برسند.
همچنین یکی از موفقیت های چشمگیر نیروهای امنیتی کشور راه اندازی حملات هدفمند امنیت ملی کشور بر پناهگاه های امن گروه طالبان و از بین بردن مهره های مهم و اساسی این گروه در نقاط مختلف کشور میباشد.
از جمله دستآوردهای عمده نیروهای امنیتی کشور راه اندازی ده عملیات موفق و در آخرین کشته شدن عاصم عمر رهبر شبکه القاعده برای شبه قارۀ هند با همراهانش و شماری از فرماندهان گروه طالبان در ولایت هلمند و از بین بردن سه مخفیگاه این گروه در ولایت کندز و چند مخفیگاه در لوگر و اطراف ولایت کابل می باشد.
از دید بنده دو عامل عمده سبب افزایش توانایی های نیروهای امنیتی در مبارزه با گروه های هراس افگن شده است:
نخست؛ حمایت بی پیشینه رهبران حکومت وحدت ملی رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله از نیروهای امنیتی کشور و دوم روی کار آمدن کادر های مجرب و طالب ستیز در رأس نیروهای امنیتی کشور میباشد. که فاکت دوم موثر تر از اولی بوده میتواند زیرا سرپرست وزیران دفاع و داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی باعث احیای جایگاه در حال نزول نیروهای امنیتی کشور شدند.
زیرا این سه تن علاوه بر این که از تجارب خوب نظامی واستخباراتی بر خوردار هستند در کنار آن چهره های طالب ستیز و با مورال اند که با حضور در میادین جنگ سبب قوت قلب سربازان در خطوط نخست محاربه میگردند.
در شرایط کنونی آنچه نیروهای امنیتی مان نیازمند آن میباشند حمایت مردم از این قهرمانان میباشد چون در صورت همراهی و همکاری شهروندان کشور شاهد دستآوردهای بزرگتر از این خواهیم بود.
به امید افغانستان به دور از خشونت

Share this page to Telegram

Comments