افزایش خوشبینی افغان ها نسبت به سال های آینده

comments 0

0 Views

هندوکش-کابل : در تازه ترین سروی بنیاد آسیا نشان میدهد که مردم افغانستان نسبت به آیندۀ این کشور در سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸ بیشتر شده است.

در این سروی آمده است که ۳۶.۱ درصد مردم افغانستان گفته اند که کشور در مسیر درست روان است در حالی که این آمار در سال ۲۰۱۸ “۳۲.۸” درصد بوده است.

در این سروی همچنان از مردم در بارۀ صلح و گفت‌وگوها با طالبان پرسیده شده است که ۶۴ درصد مردم صلح با طالبان را ممکن دانسته اند، در حالی که این آمار در سال گذشته ۵۳.۵ درصد بود.

این سروی نشان می‌دهد سطح رضایت مردم از کارکردهای حکومت وحدت ملی نیز افزایش یافته است و ۶۵.۷ درصد مردم افغانستان از کارکرد حکومت ابراز رضایت کرده اند.

اما نگرانی مردم نسبت به موضوع ناامنی و وضعیت نامطمین اقتصادی در مقایسه با سال‌های گذشته بیشتر شده است.

بر اساس این سروی، ۷۴.۵ درصد مردم نسبت به امنیت شخصی خود نگران هستند که این آمار در سال گذشته به ۷۱ درصد می‌رسید.

بر بنیاد این سروی طالبان هنوز هم به عنوان یک تهدید بزرگ مطرح هستند.

سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments