افزایش خشونت در برابر زنان در ولایت کنر

comments 0

11 Views

هندوکش _ کنرها: رئیس امورزنان ولایت کنر می گوید، در مقایسه با سال های پار موارد افزایش خشونت در برابر زنان دراین ولایت بیشتر شده است و علت افزایش ها را جنگ و بیسوادی نامید.
به گفته وی ” تمامی قربانیان جنگ ها زنان هستند. دلیل تمام مشکلات که در جامعه سر راه زنان به وجود می آید، بیسوادی است ودر صورتیکه جامعه ما از سواد ودانش مکمل برخوردار بوده باشند، هیچگاه در برابر زنان در جامعه خشونت به وجود نمی آیند”.
وی همچنان افزود، که تلاش ها را جهت کاهش خشونت در برابر زنان آغاز کرده است.
فرهاد شهرانی

Share this page to Telegram

Comments