افراد یکه در عقب ترویج تندروی در افغانستان دست دارند

comments 0

0 Views

افراد یکه در عقب ترویج تندروی در افغانستان دست دارند
هندوکش – کابل: هر زمان بحث در افغانستان روی تریج تندروی صورت میگیرند نباید دست داشتن ایران و پاکستان را نادیده گرفت. این دو کشور همسایه از دیر زمان هراس افگنان را در مدارس دینی شان بر علیه افغانستان تعلیم داده و این گروه ها را بر علیه حکومت کابل به اشکال مختلف تمویل و تجهیز می نمایند.
تروریستان و تندروان منطقه از کشور های مانند: پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان، روسیه، آذربایجان و چین به مدارس دینی این دو کشور جذب میشوند. این افراد به گروه های مختلف تروریستی از سوی سازمان های استخباراتی پاکستان و ایران تقسیم بندی میشوند و برای انجام حملات هراس افگنی به افغانستان فرستاده میشوند.
احمد سعیدی کارسناش افغان در این مورد میگوید: نقش کشور های همسایه در ایجاد بحران کم نیست. ایران بخاطر نفوذ مذهبی و جلوگیری از پیروزی آمریکا هر چه در توان دارد انجام میدهد .
پاکستان جمع سعودی هم تلاش مذهبی دارند و هم هدف اقتصادی و در کنار آن خصومت پاکستان با هند ولاینحل ماندن خط دیورند بردوام بحران افزوده است. پاکستان میخواهد هند در افغانستان نمایندگی سیاسی نداشته باشد و حکومت بوجود آید که نام از خط دیورند را بزبان نیاورد.
آسانترین راه برای پاکستان و ایران تمویل تروریزم از راه های ترویج تندروی تحت نام دین است. گروهای: جیش محمد، جنبش اسلامی ازبکستان، داعش، طالبان، لشکر طیبه، سپاه صحابه وغیره… از سوی پاکستان تمویل میشود و برنامه های مختلف هراس افگنی را روی اهداف مشخص در افغانستان دنبال میکند.
زمان سخن از جنگ تحت نام دین در پاکستان بمیان می آید روحانیون پاکستانی آنرا بدون درنگ تکذیب میکنند، ولی در مورد افغانستان بر عکس آن موقف از سوی آنان اتخاذ میشود. در این موقع بخوبی مشاهده میشود که استخبارات پاکستانی از زبان روحانیون آن کشور سخن میگوید.
علامه طاهر القادري از رهبران ديني پاكستان، ده‌ ها كتاب در تقبيح تروريزم و عمليات انتحاري نگاشته است و بارها شاهد فتواهايي در خصوص حرام اعلام كردن تروريزم از ناحیه ایشان بوده‌ ايم و به همين جهت کتاب و مقالات متعددي را که در آن فتوا و سایر موارد دینی حرام اعلام شده، در دانشگاه ‌ها و مدارس ديني پاکستان توزیع شده است. در اين كتاب ها از جوانان و مسلمانان پاكستان و جهان خواسته شده است که با هیچ گروهی که دست به خشونت میزند و تعلیمات اسلامی و سخنان پیامبر اسلام را زیر پا میگذارد؛ همکاری نکنند.
بدون تردید در کدار و رفتار نظامیان پاکستان ترویج تندروی در افغانستان یکی رکن های اساسی سیاست و پالیسی استخبارات پاکستان را تشکیل میدهد. طبق گفته های مامورین مخفی و متقاعد پاکستانی تازمانیکه روحیه ضد افغانی در ذهن کس وجود نداشته باشد، او را در ارتش این کشور راه نمیدهد. اکثریت مدارس پاکستانی توسط استخبارات این کشور اعمار و مامورین خویش را تحت پوشش ملا امامان بخاطر تبلیغ تندروی به رهبری این مساجد می گمارد.
طبق آمار های غیر رسمی رسانه های پاکستانی بیشتر از هفتاد و پنج در صد ملا امامان مساجد در این کشور از رتب و مقام نظامی برخوردار اند. بیشترین وظایف آنان ارتباط میگیرد بخاطر ترویج و روا خواندن تندروی و هراس افگنی در افغانستان. آنان همه روزه کتله عظیم افراد انتحاری و تروریستان را تربیه و آموزش میدهند.
سپس این افراد به گروه بزرگ هراس افگنی مربوط داده میشوند و بعد به گروپ های کوچک کوچک تقسیم میشوند و غرض راه اندازی حملات هراس افگنی توسط شبکه های مخصوص به افغانستان انتقال داده میشوند.
افغانستان هر روز حملات هراس افگنی مانند: انتحار، انفجار و دیگر حملات هراس افگنی تجربه کرده است. از حملات و جنگ نیابتی از سوی کشور ایران و پاکستان در افغانستان طرح ریزی و انجام میشود.
آرش احساس.

Share this page to Telegram

Comments