افتتاح توربین چهارم بند برق نغلو و سب سیتشن جدید سروبی

comments 0

14 Views

هندوکش – کابل : دافغانستان برشنا شرکت به ادامه بهره برداری از منابع تولید انرژی داخلی و ترمیم بند های تولیدی برق، توربین چهارم بند برق نغلو را پس از ترمیم اساسی موفقانه فعال ساخت.

توربین چهارم بند برق نغلو که از کار افتاده بود در مدت زمان دو نیم ماه از سوی انجنیران فنی حوزه تولیدی د افغانستان برشنا شرکت به گونه اساسی ترمیم شد.

هیئتی با حضور محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زیربنأ و  رهبری برشنا به هدف افتتاح توربین چهارم بند برق نغلو و سب ستیشن جدید سروبی صبح امروز عازم ولسوالی سروبی شدند.

آقای قیومی در این مراسم گفت: “موجودیت انرژی برق کافی اساس توسعه زیربنای توسعه اقتصادی کشور می باشد، حکومت افغانستان مصمم است تا در بخش تولید انرژی برق از منابع داخلی سرمایه گذاری ها بیشتر شود”.

انجنیر امان الله غالب رئیس عمومی اجرائیوی د افغانستان برشنا شرکت حین گشایش توربین چهارم بند برق نغلو گفت: ” ترمیم اساسی بند های تولید انرژی که نیاز به نوسازی دارد یکی از اولویت های مهم د افغانستان برشنا شرکت می باشد، پس از ترمیم توربین دوم بند برق نغلو در سال گذشته اینک توربین چهارم بند نغلو نیز به همت و زحمات انجنیران برشنا ترمیم شد”.

سرپرست وزارت مالیه و هیئتی د افغانستان برشنا شرکت همچنان،  سب ستیشن ۱۱۰/۲۰ کیلوولت جدید سروبی را نیز افتتاح و به بهره برداری سپرد.

رئیس عمومی اجرائیوی د افغانستان برشنا شرکت، در مورد سب ستیشن جدید سروبی گفت که با بهره برداری این سب ستیشن افزون بر تامین برق مناطق جدید در اوزبین و ولسوالی بادپخ لغمان، کیفیت برق نیز بالا خواهد رفت.

عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments