اغاز تمرینات مشترک نظامیان پاکستانی وهند

comments 0

24 Views

هندوکش – هند: قرار است نیروهای نظامی هندوپاکستان به یک سلسله تمرینات نظامی درمسکو دست بزند
این تمرینات درچوکات سازمان همکاری های شانگهای بمنظور مبارزه با هراس افگنی انجام میابد
درین تمرینات نظامی هشت کشور بشمول روسیه وچین اشتراک میکنند
نیرمالات وزیردفاع هند راه اندازی این تمرینات را تایید نموده است
درنظراست این تمرینات درماه اگست سال میلادی روان صورت میگیرد
ازین قبل هم نظامیان هند وپاکستان با میانجیگری سازمان ملل تمرینات نظامی انجام داده اند
توریالی سحر

Share this page to Telegram

Comments