اعلام حمایت باشنده‌گان هرات از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور

comments 0

0 Views

هندوکش _ هرات: ده هاتن از نیروهای امنیتی همراه با شماری از باشنده‌گان هرات در یک گردهمایی در مقابل ساختمان ولایت هرات از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ستایش کردند. این اقدام بعد از اظهارات یک عضو گروه طالبان مبنی برانحلال نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته است. بشیر احمد کریمی، حفظیه اعظیمی دو تن از اشتراک کننده‌گان این گردهمایی می‌گویند که ما به این خاطر جمع شد‌ایم که حمایت قاطع خود را از نیروهای امنیتی خود به مخالفان مسلح نشان دهیم. وی افزود: با همین تجمع ما همین اراده و رضایت خود از نیروهای امنیتی خود اعلام میداریم و این به معنی این هست که ما خواست طالبان میخواهند که پیش شرطی برای ایجاد صلح برای افغانستان داشته باشند، با این شرط نمیپذیرند. باشنده‌گان هرات در این گردهمایی از طالبان مسلح نیز می‌خواهند که گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را آغاز کنند، تا به جنگ و خونریزی در این کشور نقطه پایان گذاشته شود. امیر حسین سلجوقی

Share this page to Telegram

Comments