اعلام آشکار دشمنی طالبان با روشنایی // شمس حقجو

comments 0

0 Views

گروه تروریستی طالبان شب گذشته حوالی ساعت 2 بجه یک پایه برق را در ولسوالی سالنگ ولایت پروان با تعبیه مواد انفجاریه از بین بردند.

هرچند این بار نخست نیست که گروه طالبان پایه های برق را از بین میبرند و مردمان ملکی کابل ، پروان ،کاپیسا،بامیان و وردک را در تاریکی کامل می نشانند اما دیگر کارد به استخوان رسیده و باید پرده از تمام جنایات گروه تروریستی طالبان برداشته شود تا مردم عام بیشتر از پیش با چهره های ملعون این گروه آشنایی حاصل کنند.

این معمول است که در جنگ و درگیری دوجانب تلفاتی میداشته باشد و در کنار آن منازل مسکونی و تاسیسات عام المنفعه آسیب میبیند اما این که عمداً پایه های برق،مکاتب و شفاخانه ها را منفجر میکنند نهایت بد عهدی و خود فروختگی آنان را نشان میدهد زیرا هیچ وجدان بیدار و انسان آزاده نمی پذیرد که تأسیسات عام المنفعه را با جاسازی مواد انفجاری از بین ببرند و گروه طالبان با انجام اعمالی از این دست چهره اصلی خویش را به نمایش میگذارند.

گروه طالبان به خوبی میدانند که با تخریب پایه های برق و سایر تاسیسات عام المنفعه هیچ گونه زیان برای افراد دولتی نمیرسد چون ادارات دولتی دارای امکاناتی مانند جنراتور و سایر تجهیزات میباشد و کوچکترین لطمه و صدمه ای برای حکومت ، ادارات و افراد حکومتی نمیرسد اما گروه طالبان با وجود دانستن این مسئله با آنهم بیرحمانه پایه های برق را آماج حملات بزدلانه قرار داده و رحمی بر حال شهروندان مظلوم ما نمی کنند.

اما یک حقیقت انکار ناپذیر دیگر این است که گروه طالبان همه این ویرانگری ها را به دستور باداران خارجی خویش و در بدل یک مشت پول ناچیز انجام میدهند و این اعمال شان هیچ توجیهی ندارد و به تمام معنی نشان دهنده بی توجهی به مردم افغانستان میباشد.

با توجه به این که گروه طالبان هیچ گونه احترام به شهروندان کشور ندارند ایجاب میکند تا ما نیز در افشاء و خنثی سازی اعمال وحشیانه گروه های تروریستی با نیروهای امنیتی کشور که غرض حفاظت از جان و مال ما شب و روز زحمت میکشند همکاری نمائیم تا باشد در کار نابودی جانیان طالب دین وجدانی خویش را اداء نمائیم.

Share this page to Telegram

Comments