اعلامیه مطبوعاتی / نهاد اجتماعی جوانان همنوا

comments 0

1 Views

پیرامون آغاز مذاکرات میان افغان در قطر

   شهروندان گرامی :

نهاد اجتماعی جوانان همنوا مذاکرات صلح را از آغاز این پروسه تا اکنون با دقت لازم تعقیب کرده و ایجاب می نماید تا منحیث کتله بزرگ جوانان پیرامون گفتگو های صلح افغانستان ابراز نظر نموده صدای جوانان را برای نمایندگان صلح برسانند . باید گفت که جوانان مهمترین و کار ساز ترین قشر جامعه بوده از این جهت لازم است این کتله سرنوشت ساز ، آینده خویش را با خطوط فکری و خواسته های مشروع خویش رقم شده زده در تصمیم گیری های ملی و بزرگ کشور شریک باشند بنآ نهاد اجتماعی جوانان همنوا خطوط فکری جوانان کشور را برای مذاکره کننده گان صلح ذیلآ بیان میدارد .

۱ – درست آورد های ۱۹ ساله دولت جمهوری اسلامی افغانستان که با تلاش های جوانان و شهروندان کشور بدست آمده حفظ گردیده به تمامی حقوق شهروندی احترام شود .

۲ – برای قطح جنگ و خون ریزی در قدم نخست باید روی آتش بس دایمی توافق شده خشونت ها خاتمه پیدا کند .

۳ – نوع نظام کشور جمهوری اسلامی افغانستان بوده برای جوانان و شهروندان کشور مهمترین خواست میباشد .

۴ – نتیجه توافق مذاکرات باید ضمانت اجرا توسط سازمان های بین المللی داشته باشد و گروه طالبان به تمامی فیصله های این مذاکرات پابند باشند .

۵ – قوت های مسلح که حافظ کشور و مردم ما میباشند جوانان کشور حامی و همکار شان بوده هر نوع سبوتاژه در این صفوف خط سرخ ما میباشد .

Share this page to Telegram

Comments