اعلامیه مطبوعاتی شورای اجتماعی جوانان لوی کندهار درحمایت ازسخنان رییس جمهورکشور در شورای ملی .!

comments 0

45 Views

بسم الله الرحمن الرحیم

اعلامیه مطبوعاتی شورای اجتماعی جوانان لوی کندهار درحمایت ازسخنان رییس

جمهورکشور در شورای ملی .!

۳۰ میزان ۱۳۹۹ کندهار-افغانستان

شورای اجتماعی جوانان لوی کندهار در حمایت از بیانات رییس جمهورافغانستان در ولسی

جرگه به موارد زیر تاکید می دارند.

۱: نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان قهرمانان واقعی و فرزندان صدیق و شجاع

افغانستان با اقتدار، صلح آمیز و دموکرات است، مردم افغانستان همواره در کنار قهرمانان

و خانواده قهرمانان خویش بوده و حمایت از آنان را مسولیت و وجیبه خود می داند.

۲: گسترش روابط حسنه با کشور های همسایه در صدربرنامه های دولت جمهوری اسلامی

افغانستان قرارداشته، افغانستان با کشور های همسایه خود همیشه صادق بوده و روابط

حسنه دارد، باالمقابل نیز خواهان صداقت همسایه های خویش در مقابل ملت خود وبی

طرفی شان در پروسه صلح و قضایایی کشور می باشد.

۳: تشدید جنگ، حملات انتحاری و انفجاری از سوی گروه طالبان که باعث کشتار مردم و

افراد ملکی می گردد ،یک جنایت ضد بشری و نابخشدنی است. که ما فعالین جامعه مدنی

و شهروندان افغانستان حملات تروریستی شانرا به شدیدترین الفاظ محکوم می کنیم، و از

آنان انتظار داریم تا به خواست بر حق مردم افغانستان لبیک گفته و اعلام آتش بس و صلح

زود هنگام نمایند.

۴:  ما فعالین جامعه مدنی خود را مکلف به پاسداری ارزش ها و دست آورد های دو دهه

اخیر که حاصل مبارزات و تلاش های مردم افغانستان، همچو آزادی بیان، حقوق زنان و

دیگر ارزش های حقوق بشری جامعه کثرت گرا می دانیم.

۵: وحدت و همسبتگی مردم افغانستان ضامن بقا و ثبات کشور بوده که افغانستان را به

سوی تعالی و پیشرفت سوق می دهد. مردم افغانستان همانند گذشته در برابر هر نوع بی

عدالتی، جنگ و حملات دشمن ایستاده و ازوطن و مردم خویش قهرمانانه دفاع می کنند.

با احترام

Share this page to Telegram

Comments