اعلامیه مطبوعاتی سازمان مدنی جوانان نو اندییش افغانستان در پیوند به اظهارات رییس جمهورکشوردر پارلمان.!

comments 0

15 Views

۳۰ میزان ۱۳۹۹- کابل -افغانستان

سازمان مدنی جوانان نو اندیش افغانستان درپیوند به اظهارات محمد اشرف غنی رییس جمهورکشور

در پارلمان پیرامون روابط افغانستان با کشور های همسایه، حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان،

تقبیح کشتار افراد ملکی از جانب گروه طالبان، دست آورد های دو دهه اخیر در کشور و همچنان

وحدت و همبستگی مردم افغانستان در پروسه صلح، به موارد ذیل تاکید می ورزد.

۱: گسترش روابط حسنه با کشور های همسایه در صدربرنامه های دولت جمهوری اسلامی

افغانستان قرارداشته، افغانستان با کشور های همسایه خود همیشه صادق بوده و روابط حسنه

دارد، باالمقابل نیز خواهان صداقت همسایه های خویش در مقابل ملت خود وبی طرفی شان در

پروسه صلح و قضایایی کشور می باشد.

۲:  نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان قهرمانان واقعی و فرزندان صدیق و شجاع افغانستان با

اقتدار، صلح آمیز و دموکرات است، مردم افغانستان همواره در کنار قهرمانان و خانواده قهرمانان

خویش بوده و حمایت از آنان را مسولیت و وجیبه خود می داند.

۳: تشدید جنگ، حملات انتحاری و انفجاری از سوی گروه طالبان که باعث کشتار مردم و افراد

ملکی می گردد ،یک جنایت ضد بشری و نابخشدنی است. که ما فعالین جامعه مدنی و شهروندان

افغانستان حملات تروریستی شانرا به شدیدترین الفاظ محکوم می کنیم، و از آنان انتظار داریم تا

به خواست بر حق مردم افغانستان لبیک گفته و اعلام آتش بس و صلح زود هنگام نمایند.

۴: ما فعالین جامعه مدنی خود را مکلف به پاسداری ارزش ها و دست آورد های دو دهه اخیر که

حاصل مبارزات و تلاش های مردم افغانستان، همچو آزادی بیان، حقوق زنان و دیگر ارزش های

حقوق بشری جامعه کثرت گرا می دانیم.

۵: وحدت و همسبتگی مردم افغانستان ضامن بقا و ثبات کشور بوده که افغانستان را به سوی

تعالی و پیشرفت سوق می دهد. مردم افغانستان همانند گذشته در برابر هر نوع بی عدالتی، جنگ

و حملات دشمن ایستاده و ازوطن و مردم خویش قهرمانانه دفاع می کنند.

Share this page to Telegram

Comments