اعلامیه شورای متحد علمای افغانستان // در رابطه به اهمیت و جایگاه انتخابات در اسلام!

comments 0

0 Views

بدون شک که اسلام یک دین کامل است که احکام آن در هر زمان و بر هرکس قابل تطبیق است.

خداوند متعال می فرماید: “الیوم اکلمت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً” آیه ۳ سوره مائده. ترجمه: امروز دین تان را تکمیل کردم، نعمت خود را به شما تمام نمودم و اسلام را برای شما منحیث قانون پایدار و همیشگی برگزیدم.

بر اساس این آیه مبارک، اسلام یک دین کامل است که تمامی فواید دنیا و آخرت در آن گنجانیده شده و برای نجات و فلاح انسانیت جنبه قانون و آئین را دارد.

کسانیکه احکام اسلامی را در در زندگی خود تطبیق نمایند، پی در دنیا و آخرت از مزایای آن بهره مند خواهند شد، در اسلام بر شورا تاکید شده و از مسلمانان خواسته شده تا بین خود تفاهم و مشوره نمایند.

خداوند متعال برای پیامبر بزرگ اسلام(ص) امر کرده تا با اصحابش مشورن نمائید( و شاورهم فی الامر- و امرهم شورا بینهم) بدون شک که شورا فواید زیادی دارد و کاری که با مشوره انجام شود، باز کاستی و پشیمانی ندارد.

شورا یک اصل نظام عادلانه و مردم سالار خوانده می شود و به مسلمانان لازم است که در بین خود مشوره نمایند، در طور تاریخ، اصحاب کرام نیز زعامت خود را به اساس مشوره و یا وصیت تعین کرده اند.

اما در جهان امروزی، انتخابات عادلانه یگانه راه خوب برای انتخاب زعیم و رهبر است، باید در نظر گرفت که انتخاب رهبر توسط انتخابات طوریکه ادعا می شود، دستاورد تمدن غرب نیست، بلکه در ارزش ها و فرهنگ اسلامی ریشه دارد، نکات عمده ای که ما را به این کار باور مند میسازد آن موجودیت احکام در مورد بیعت شورا و اجماع در دین مبین اسلام است که میتوانیم تفسیر و تحقیق مفاهم آن را طور گسترده انجام دهیم و نظریات وسیع در مورد انتخابات و چگونگی انتخاب رهبران را دریابیم، همچنان سنت پیامبر اسلام است که با اصحاب گرامی خود مشوره می کرد.

می توانیم نظر اسلام در مورد انتخابات را در دو منبع بزرگ یعنی قرآن و سنت پیامبر بزرگ اسلام(ص) بررسی نمائیم، صحابه کرام در صدر اسلام و حتی بعد از رحلت حضرت محمد(ص) برای بیعت مردم، انتخاب رهبر، خلیفه و جانشین پیامبر(ص) از شورا استفاده کرده اند.

در این زمان که مشکل است از هر کس نظر جداگانه گرفته شود، پس عرف و عنعنه انتخابات در بیشتر جوامع اسلامی رواج گردیده و مردم میتوانند در یک فضای آزاد به زعیم و کاندید مورد نظر خود رای دهند.

اکنون این کار یک اصل قبول شده بین المللی برای حاکمیت مردمی خوانده می شود و مردم در اکثر کشورها زعامت سیاسی شانرا با استفاده از این راه انتخاب می نمایند.

پس باید گفت که انجام دادن انتخابات در اسلام از اصل شورا سرچشمه می گیرد که مردم به اساس آن مکلف می شوند تا به رهبر و یا شخص دلخواه خود از این طریق رای بدهند.

ولی بدبختانه که دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان همواره در تلاش اند تا با راه اندازی یک سلسله تبلیغات کاذب پیرامون انتخابات، حمله بر سایت های ثبت نام، ربودن کارمندان سایت ها و تهدید مردم عوام جهت عدم مراجعه به سایت ها جهت ثبت نام و اشتراک شان در این پروسه ملی و سرنوشت ساز مانع می گردند.

اما با در نظرداشت اهمیت انتخابات بر تمامی هموطنان ما لازم است تا با ثبت نام شان جهت اشتراک در انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولایتی سهم گرفته تا با کاندید مورد نظر خود رای بدهند، چون استعمال یک رای ما جهت آینده درخشان، پیشرفت، ترقی و تحکیم امنیت و ثبات در کشور نقش سازنده داشته و همچنان عنصر عمده برای مشروعیت یک نظام خوانده می شود.

                                                                وما علینا الا البلاغ

 

Share this page to Telegram

Comments