اعلامیه شورای علمای متحد افغانستان در پیوند به شکست بن بست مذاکرات قطر ( وصلح و الخیر ) صلح خیراست

comments 0

1 Views

خوش بختانه بعد از گذشت ماه ها و چانه زنی های فراوان روی آجندای مذاکرات دوحه میان گروه طالبان و هئیت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان بن بست که روی چگونگی نشست رو در روی میان هئیات دوطرف وجود داشت شکست و مردم افغانستان را به آمدن یک صلح در کشور امیدوار ساخته است.

اکنون مردم مسلمان و باعزت افغانستان که چهل سال است بار جنگ و خشونت را بدوش می کشند و عزیزان خود را در طی این مدت از دست داده اند و خسارات هنگفت مالی و جانی را متقبل گردیده اند و از جنگ وبرادر کشی خسته شده اند و دیگرتحمل کشیدن بار جنگ و خشونت را ندارند، اما از شکستن این بن بست میان هئیات مذاکره کننده در کشور قطر استقبال نموده و خوشبین بر یک آینده روشن در پیشرو هستند و ضمناً سر انجام هر جنگ آخرش روآوردن به صلح و خاتمه به خشونت می باشد.

چنانچه خداوند (ج ) در در کلام الهی خود می فرماید: {وإن طائفتان من المومنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما} سوره حجرات آیه 9.

ترجمه: و اگر دوگروه از مومنان بایکدیگر بجنگند میان آنها صلح و آشتی برقرار کیند وخداوند متعال این دو گروه را که باهم در جنگ بودند مومن نامیده است.

چنانچه خداوند متعال در جای دیگر وعده داده است کسانی را که به ایجاد صلح و صفا در میان مسلمانان بپردازد، مغفرت نماید و رحمت خویش را برآنان سرازیر فرماید، ومی فرماید: ترجمه: ( واگر میان خود، صفا و صمیمیت برقرار کنید و تقوا پیشه نمایید ( خداوند شما را میامرزد ) همانا خداوند آمرزنده و مهربان است).

این آیه با دو صفت غفور و رحیم خاتمه یافته واین بدان معناست که خداوند متعال مصلحان را مغفرت مینماید و آنان را مورد رحمت خویش قرار میدهد.

شورای علمای متحد ومردم افغانستان از هئیت دوطرف توقوع دارند که با گذشت چهاردهه جنگ و خشونت در کشور از این فرصت طلای و پیش آمده استفاده خوب و معقول نموده و در قدم نخست با اعلان یک آتش بس سرتاسری در کشور، در یک فضای صلح آمیز وبرا درانه  از طریق گفتگوهای دوستانه و بین الافغانی یک راه حل منطقی را برای تامین و آوردن یک صلح دائیمی و پایدار و ختم جنگ در کشوربه پیش گیرند، و در این راستا سعی وتلاش نمایند تا در آن همه مردم افغانستان سهم خود را ببینند و دست از جنگ و برادر کشی در افغانستان بردارند که چهل سال است مردم افغانستان خسارات آن را می پردازند نقطه پایان بگذارند تا ملت بزرگ و باهم برادر افغان دیگر شاهد جنگ و خشونت و قتل عزیزان شان در هیچ گوشه وکنار کشور نباشند، و از سوی هم بتوانند در یک فضای برا درانه  بدور از جنگ و خشونت و تعصبانی قومی، زبانی و سمتی مانند یک برادرمسلمان زندگی نمایند، از طرف دیگر به جهانهان نشان دهند که مردم مسلمان افغانستان یک ملت واحد بوده و خود میتوانند در تعین سرنوشت آینده خود و آوردن تامین صلح و امنیت در افغانستان تصمیم بگیرند، به امید یک آینده صلح سرتاسری در افغانستان.

شورای علمای متحد افغانستان

Share this page to Telegram

Comments