اعلامیه شورای علمای افغانستان

comments 0

0 Views

    (الحمدالله وصلوات وسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه وسلم    

همـوطـنان متـدین ومسلمان ننگرهار!

  آن چنانی که دراین اواخرمشاهده میگردد یک تعداد افراد فروخته شده طالبان و داعشیان با استفاده سوء ازنام دین مقدس اسلام و با پوشیدن نقاب مسلمانان به دستور سازمانهای استخباراتی متخاصم به منظور محروم ساختن اطفال ونوجوانان ما ازنعمت الهی (علم ودانش ) که خداوند متعال کسب آنرا بالای زن ومرد مسلمان فرض دانسته است دست به یک سلسله فعالیت های تخریش کننده چون تخریب و آتش زدن مکاتب، انفجار در مساجد شریف و بالای نمازگزاران، قتل علمای دینی، تخریب تاسیسات عام المنفعه و از جمله در تازه ترین مورد آتش زدن یک باب مکتب در منطقه لندی ولسوالی مهمند دره ولایت ننگرهار و تهدید استادان معارف و ملازمین مکتب متوصل گردیده اند  که این عمل زشت وعاری ازانسانیت این گروهک ها با عث مخشوش شدن اذهان عامه گردیده است .

بناء ما علمای کشورهمچو دسایس وتوطئه های دشمنان مردم افغانستان را شدیداً تقبیح ومحکوم می نمائیم  و ازتمامی مردم مسلمان وقهرمان افغانستان و بخصوص اهالی با دیانت ننگرهار و مهمند دره می طلبیم تا دست به دست هم داده و دربرابر مظالم وفتنه گری های این دشمنان سوگند خورده و مزدورایستاده گی نموده ونگذارند تا آنان به اهداف شوم وغیرانسانی شان که همانا ازمیان برداشتن تمامی هست وبود مادی ومعنوی این سرزمین است، نایل گردند. 

ما علمای کشور رسالت دنیوی و اخروی خویش میدانیم تا ازطریق منابرمساجد و گردهمایی ها این اعمال فجیح و به دورازانسانیت دشمنان علم ودانش و دین مقدس اسلام را شدیداً تقبیح و مردم و اطفال عزیز را به فراگیری علم ودانش ترغیب نمائیم چون خداوند متعال درقرآن عظیم الشان فرموده:(آیاکسانیکه میدانند باکسانیکه نمیدانند مساوی اند؟))سوره زمرآیه ۹)

ومن الله التوفیق

( ازطرف شورای متحد علمای افغانستان )

Share this page to Telegram

Comments