اعلامیه شورای علمای اخوت اسلامی افغانستان

comments 0

1 Views

بار دیگر دست جنایت کارانه ابلیس از آستین عمال امارت شریعت خواه که سالهاست ملت مسلمان افغانستان را از این آدرس بظاهر زیبا گزیده اند.بیرون شد و مردمی را بخاک و خون نشاند.

آدرسهای ظاهرآ مزین با القابهای دینی و مذهبی پوشی گردیده برای کشتار، ویرانی، معامله گری و وطن فروشی. ملت ما از این همه منافقت ها خسته شده اند و هیچ اعتماد و باوری بر چنین بازی گران دو روی ندارند گروی طالبان از یکطرف در میز مذاکره با نماینده های دولت برای حل مشکلات و ختم جنگ و خشونت نشسته اند و از سوی دیگر به کشتار ملت مسلمان افغانستان ادامه می دهند که خداوند(ج) می فرماید:

ترجمه: وقتیکه گفته شود به ایشان که فساد نکنید در روی زمین گویند هر آینه ما اصلاح کارانیم. باخبر باشید که اینها مفسدین اند ولی بر فساد خود شعور ندارد.سوره بقره آیه ۱۱و ۱۲

ما شورای علمای اخوت اسلامی افغانستان.

حادثه جان گداز حمله موتر بم در ولایت بامیان را که در آن برادران و خواهران مسلمان ما شهید و زخمی گردیده اند شدیدآ محکوم نموده و از خداوند متعال برای شهدا بهشت برین و برای زخمیان شفای عاجل و کامل خواسته و بار دیگرگروه های مخالفین را مورد خطاب قرار داده از ایشان میخواهیم تا به امر خدا(ج) و رسول اش(ص) تن داده سعادت دنیوی و اخروی را با قبول صلح که خداوند فصلحو بین اخویکم امر کرده از خشونت و برادر کشی دست بردارند. و از راه مذاکره و مفاهمه مشکلات جاری کشور را حل نمایند.

و من الله توفیق

شورای اخوت اسلامی افغانستان

کابل ۵/۰۹/۱۳۹۹

Share this page to Telegram

Comments