اعلاميه نهاد اجتماعي جوانان همنوا

comments 0

85 Views

هموطنان نهايت عزيز با وجود اينكه ميدانيم كم و كاستي هاي فراوان در حكومت فعلي موجود است اما با اين هم ما منحيث يك نهاد مسول به نمايندگي از قشر جوان از سخنراني امروز ريس جمهور كشور در قبال اينكه جمهوريت اغوش باز داشته و همه اقشار را در خود داشته، و ما بايد متحدانه در كنار هم براي رفاه و ترقي كشور كوشيده كتله كوچك اي را كه باعث بدنامي جامعه شده در چنگ قانون بسپاريم همچنان افزايش خشونت از سوي گروه طالبان جفا در حق ملت بوده اتش بس با خارجي و جنگ با افغانان جز افغان كشي چيز بيش نيست. بنا در چنين برهه اساس زماني براي ما لازم است تا در كنار هم متحدانه از ارزش هاي ملي،قوت هاي امنيتي و دست اورد هاي مان دفاع نموده اجازه ندهيم تا با سرنوشت مان معامله شود با احترام هيت رهبري نهاد اجتماعي جوانان همنوا

Share this page to Telegram

Comments