اعلاميه روند همگرايي جوانان افغانستان

comments 0

20 Views

در حمايت از سخنراني رييس جمهور در برنامه معرفي نامزد وزرا شهروندان عزيز: سخنراني امروز رييس جمهور كشور از چند بعد درخور ستايش و قدر داني ميباشد اول اينكه بدون شك نظام جمهوريت اَغوش باز داشته تمامي اقشار جامعه را در خود داشته و بايد از ان در هرنوع اوضاع و شرايط حمايت كنيم دوم اينكه مشكلات و خون ريزي در هر گوشه و كنار افغانستان وجود داشته هيچ هموطن ما بدون رنج نيست و بايد در مداواي اَن همه با هم متحدانه در كنار يكديگر با حكومت خويش براي محو درد و رنج و رساندن به رفاه جامعه تلاش به خرچ دهيم سوم اينكه جنگ و افغان كشي بايد هر چه زودتر توقف داده شود اين در هيچ جاي از دين و شريعت نيست كه با خارجي اَتش بس شود و در مقابل برادر و هموطنت جهاد شود اَخرين مورد هم اين است كه قوت هاي امنيتي كشور پاسداران عزت و شرف ملت و مملكت بوده مردم هم مثل هميشه حمايت شان كرده در كنار شان مي ايستند با احترام الحاج انجنير عنايت الله كاكر رييس عمومي روند همگرايي جوانان افغانستان

Share this page to Telegram

Comments