اعطای قرضه برای رشد صنایع روستایی

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل: وزارت احیأ و انکشاف دهات غرض رشد صنایع روستایی برای شورای های محلی قرضه اهدا می کند.
این وزارت در حال حاضر در ولایت های بامیان، هرات ، ننگرهار، پروان و بلخ کارش را آغاز کرده و این قرضه در بخش های خیاطی ، صنایع دستی، دوکانداری ، زراعت و مالداری اهدأ می شود.
به گفته ا ین وزارت، در تطبیق این پروژ شوراهای انکشافی روستا ها نقش مهم را بازی می کنند و برای آنعده از روستا نشینانی که بیکار اند زمینه کار را فراهم می سازند.
این قرضه برای هر شورا تا حدود 3 صد هزار افغانی داده می شود که از آن طریق در اختیار اهالی روستاها قرار می گیرد.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *