اعتصاب زندانیان درهرات

comments 0

48 Views

هندوکش – هرات : هشت تن از زندانیان درهرات بادوختن دهان شان دست به اعتصاب غذایی زدند
هشت تن از زندانیان زندان مرکزی هرات به دلیل سپری شدن حدود یک سال از زمان ختم دوره ی حبس شان دست به اعتصاب زده و به رسم اعتراض دهان های خود را دوخته اند.
این زندانیان میگویند که 14 سال را در زندان سپری کرده اند و یک سال پیش باید براساس فرمان تخفیف ریاست جمهوری از زندان آزاد میشدند اما به دلیل آنچه که آنان بی توجهی نهادهای عدلی قضایی عنوان میکنند تا هنوز در زندان بسر می برند.
یکی از این زندانیان میگوید که هفت تن از آنها از دو روز به این سو با دهان دوخته دراعتصاب به سرمی برند اما تاحال هیچ مسئولی به سراغ آنان نرفته است.
مسئولین زندان تا به حال در این رابطه پاسخگویی نکرده اند
امیرحسین سلجوقی

Share this page to Telegram

Comments