اظهارات اخیر حکمتیار خشم شهروندان کشور را برانگیخته است

comments 0

39 Views

هندوکش- کابل: اقشار مختلف مردم افغانستان، در مورد اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار واکنش نشان داده اند و آنرا به شدید ترین الفاظ محکوم کرده و نامبرده را خائین ملی خطاب کردند.
جاوید یون یکی از کاربران شبکه های اجتماعی در صفحه فیسبوک اش نگاشته است:« گلبدین نوکر تربیه شده سازمان استخبارات کشورپاکستان است، وقتی بادار هر وظیفه که به نوکر بسپارد، وی آنرا با اخلاص وصداقت انجام می دهد ولوکه منافع ملی را نیز زیان برساند.
نامبرده در ادامه می نوسید که “حکمتیار نظریات و موقف پاکستان را بسیار خوب از خانه اش که از سوی دولت افغانستان برای اش داده شده شریک ساخت، وی چنان به صراحت و بی شرمی موقف پاکستان را که ایجاد حکومت موقت در کشور است را بیان نمود و حکمتیار اشتراک پنجابیان در جنگ هلمند چنان رد کرد که یک نماینده رسمی پاکستان به این چنین کلمات بیان نتوانسته اند و جرئت بیان این نوع کلمات را در هژده سال گذشته نداشته اند.
نظیر احمد احمدی، نیز درشبکه اجتماعی فیسبوک خود نوشته است: « در نخست تمام امکانات دولتی از وی گرفته شود و بعدآ حکمتیار به جرم خیانت ملی باید اعدام شود».
ضیاء ودان، در صفحه فسیبوک اش نوشته است:«حکمتیار را یک چهرۀ سیاه تاریخ افغانستان است در طول عمراش یکروز هم به آباد فکر نکرده جزویرانی و تباه افغانستان، واکنون با این چنین موقف گیری اش درمقابل افغان ها بیشتر از بیش منفور شده است».
تاج لودین هم در صفحه فیسبوک خود بطور طنزی نوشته است: « سفیر پاکستان مقیم کابل، گلبدین حکمتیار، کشته شدن پنجابیان را در جنگ هلمند به شدید ترین الفاظ رد کرد».
اکنون مردمان کشور شعور وبیداری سیاسی بلند رفته دیگر به این چنین اظهارات بی تفاوت اند چون همه میدانند که بجز غلامان و اجیران بیگانه این چینین موقف گیری نمی کنند . برعلاوه انتقاد های کاربران شبکه های اجتماعی، صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در صفحه تویتر خود نگاشته است،”حکومت به آزادی بیان و آزادی سیاسی متعهد است، این آقا (حکمتیار) در چهار دهۀ گذشته بخاطر کسب قدرت بر سر نظام ها مخالفت کردند و بغیر از این اظهارات اش دیگر هیچ پیغام به مردم ندارد و مردم در برابر همچو اظهارات بی تفاوت است.
این در حالیست که شماری مخالفان حکومت و مردم افغانستان آوازه های حکومت مؤقت را در این اواخر براه انداخته بودند به شدت از سوی حکومت وسیاسیون واقعی افغانستان ایجاد هرنوع حکومت مؤقت را رد کرده است.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments