اشتباه سیاسی یکبار دیگر تکرار میشود // توفیق عظیمی

comments 0

0 Views

گفته میشود که ایالات متحده امریکا دستور قطع مشوره های نظامی و کاهش نیرو های خود را در افغانستان صادر نموده است. چنین دستوری در حالی صادر میشود که قرار است توافق نامه صلح میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا تا یک هفته دیگر به امضا برسد. این تصامیم بعد از ختم هشتمین دوره مذاکرات صلح میان طرفین انخاذ شده است اما به نظر میرسد که خواسته های یک جانبه عملی میشود . ایالات متحده در حالی به قطع مشوره های نظامی و کاهش نیرو های نظامی خود فرمان صادر نموده است که عملاً در جبهات جنگ جریان دارد و طالبان همه روزه دست به حملات انتحاری و تهاجمی میزنند. تعجیل در عملکرد ایالات متحده امریکا یکبار دیگر تاریخ را تکرار میکند.ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۴ یکطرفه و بدون مجوز قانونی از شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور سرکوب حکومت صدام حسین و تخریب سلاح های شیمیایی دولت عراق دست به حمله زد، فروپاشی حکومت صدام حسین سبب بوجود آمدن و تقویت شبکه های تروریستی از قبیل داعش در عراق و جبهه نصره در سوریه شد. عدم امضاء پیمان امنیتی میان ایالات متحده آمریکا و دولت عراق در سال ۲۰۱۱ سبب خروج نیرو های آمریکایی از عراق گردید . گفته میشود که دلیل عدم امضا پیمان امنیتی میان ایالات متحده آمریکا و دولت عراق عدم اعتماد دولت عراق از آمریکا بود. عدم مسولیت پذیری ایالات متحده آمریکا در زمان حضورش در عراق بعد ها سبب شد که در سال ۲۰۱۴ دوباره از طریق هوا و کمک های نظامی و مشوره دهی به دولت عراق به منظور سرکوب گروه داعش در عراق وارد جنگ شود. این چندمین بار است که ایالات متحده آمریکا به اشتباه سیاسی تاریخی دست میزند که بعداً جبران آن برایش هزینه دوبرابر دارد که به گونه مثال میتوان از جنگ ویتنام نام برد که بعد از خروج خود از این کشور هزینه های جنگ ویتنام همچنان دوبرابر شد. حالا ایالات متحده آمریکا یکبار دیگر میخواهد اشتباه تاریخی سیاسی خود را تکرار کند.خروج نیروی های خارجی آیالات متحده آمریکا و دستور قطع مشوره دهی نظامی به نیرو های امنیتی افغانستان بر خلاف منافع سیاست خارجی آیالات متحده است . زیرا حضور ایالات متحده در افغانستان بخاطر سرکوبی تروریستان بود. طالبان نیز در نخست تروریست بیش نبودند اما آهسته آهسته به آنها نام و نشان مخالف سیاسی داده شد در حالی که در ۱۸ سال گذشته در جنوب آسیای این تنها طالبان بوده اند که منافع ایالات متحده را تهدید میکنند اما بر خلاف قاعده که ایالات متحده با تروریستان مذاکراه نمی کند اینبار نخست به تروریستان که خون هزاران فرزند آمریکایی را ریخته اند و صد ها هزار فرزندان افغانستان را مذاکره میکنند و یک طرف معامله را با این گروه به انجام میرسانند در حالی که این گروه به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند و صلح با اینها به هیچ وجه کشیدن پای ایالات متحده از جنگ افغانستان نخواهد بود زیرا دشمنان آمریکا هنوز هم در قالب شبکه های تروریستی دیگر چون داعش ، شبکه حقانی و دها شبکه دیگر تروریستی وجود دارد. آمریکا با وجود داشتن پیمان استراتیژیک و پیمان امنیتی با دولت افغانستان بدون در نظر دشت آن و بدون در نظر داشت موقف دولت افغانستان و حتی بدون آتش بس یک طرفه دست به عدم تعهد پذیری میزند. خروج زود هنگام نیرو های خارجی ، قطع مشوره دهی نظامی و کاهش کمک های نظامی و مالی در آینده میدان مبارزه و تقویت دوباره شبکه القاعده و داعش را باز خواهد گذاشت و بدون شک که این گروه های از خلا امنیتی استفاده نموده به تقویت شبکه های خود پرداخته و یکبار دیگر ایالات متحده مورد حملات گسترده ای تروریستان قرار خواهد گرفت.

استراتیژیست های سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا این نکته را شاید فرامونش نموده باشند که طالبان تنها با گروه های تروریستی نزدیکی ندارند بلکه با رقیبان سیاسی ایالات متحده آمریکا همچنان نزدیکی دارند ، روسیه، چین ، پاکستان و ایران به مراتب به گروه طالبان نزدیکترند و امتیاز گیری گروه طالبان در دولت افغانستان آن هم به گونه یکطرفه و بدون فشار های لازم به منظرو تحقق خواسته های حکومت افغانستان شکست ایالات متحده امریکا را در جنوب آسیا نوید میدهد. تهدید منافع ایالات متحده به تعقیب حضور گروه طالبان در افغانستان نه تنها که دست ایالات متحده را برای رسیدن به این گروه ها کوتاه و یا مشکل ساز میداند که  هزینه ای چند برابری را در بر خواهد داشت .

تکرارتاریخ جز شرمندگی را در بر ندارد . هر باز شکست ایالات متحده در استراتیژی های سیاست خارجی خود و عدم تعهد و پابندی به پیمان ها و معاهده ها قدرت نمایی ایالات متحده را در سطح جهان زیر سوال خواهد برد. هم اکنون دولت افغانستان در حدود ۱۸ سال دوشا دوش ایالات متحده و جامعه جهانی علیه تروریسم جهانی مبارزه میکند و به مراتب از جایگاه ویژه در نظام بین الملل برخوردار است . عدم توجه به خواسته های مردم افغانستان و توافقات یک جانبه بدون در نظر داشت خواسته های مردم افغانتسان نه تنها که منافع ایالات متحده آمریکا مورد تهدید در آینده قرار میگرید که تمامی متحدین این کشور از حمایت او دست خواهند کشید.

Share this page to Telegram

Comments