اسلام اباد امروز از وزیر خارجه امریکا میزبانی میکند

comments 0

60 Views

هندوکش – پاکستان : امروز چهار شنبه مایک پیمپیو وزیر خارجه امریکا به پاکستان سفرمیکند

در این سفر با مایک پومپیو، جنرال جوزیف دانفورد لوی درستیز اردوی امریکا نیز همراه میباشد

مقامات میگویند وزیر خارجه ولوی درستیز امریکا بار نخست است که به دیدار مقامات حکومت جدید  .

وزیر خارجه و لوی درستیز اردوی امریکا در حالی امروز وارد پاکستان خواهند شد که از یک سال به اینسو فشار های واشنگتن بر اسلام آباد بیشتر شده تا برخورد و اقدام هایش را در مبارزه با تروریزم عوض کندوهمچنان کمک ۳۰۰ میلیون دالری ان کشور نیز بالای پاکستان قطع گردیده است

گفته میشود هدف ازین سفر صحبت بالای چگونگی مبارزه با تروریزم وتداوم همکاری های استراتیژیک میان دوکشور میباشد

پاکستان میگوید: در هفده سال گذشته قربانی های زیادی را در مبارزه بین المللی با تروریزم متحمل شده که نباید نادیده گرفته شود.

دادان وزیری

Share this page to Telegram

Comments