استقبال وزارت داخله از گزارش تعقیبی نهاد ارزیابی میک

comments 0

23 Views

هندوکش-کابل :به اساس خبرنامه این نهاد، وزارت امور داخله بیش از نیمی از سفارشات کمیته نظارت و ارزیابی را کاملاً تطبیق کرده است.

در این خبرنامه که امروز انتشار یافت، کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری گزارش داد که طبق یافته ها و مشاهده آنان وزارت اموز داخله بیش از نیمی از سفارشات این نهاد را کاملا تطبیق نموده است و سفارشات باقی مانده در دست اجرا است.

در این گزارش آمده است که وزارت امور داخله تا پایان ماه اکتوبر ۲۰۱۹، ۳۱ سفارش این نهاد را کاملا تطبیق نموده، کار بالا ۱۱ سفارش اغاز گردیده و ۱۱ سفارش دیگر با تغییر در ساختار داخلی وزارت بایگانی شده است.

هم چنان در این گزارش از اقدامات ویژه وزارت امور داخله ستایش شده که شامل موارد ذیل اند:

  • استخدام 200 کارمند زن برای بررسی سیستم های دوسیه بندی کاغذی وزارت
  • کاهش شمار ترفیعات فوق العاده از 2000 در سال 1394 تا به 9 در سال روان
  • گشایش یک مرکز خدمات عامه برای رسیدگی به شکایات و بازرسی ها
  • بهبود ارتباطات داخلی از طریق استفاده بیشتر از ایمیل برای شریک سازی معلومات

در حالی که رهبری وزارت امور داخله بار دیگر از نظارت و ارزیابی این نهاد استقبال می کند، متعهد با آوردن اصلاحات، بهبود در ارایه خدمات و ایجاد شفافیت در عملکرد است و خود را مکلف به اجرای تعهدات و برنامه های این وزارت در پیشگاه حکومت و مردم افغانستان می داند.

سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments