استفاده ی ابزاری از کودکانِ افغان در جنگ های نیابتی ایران و عربستان

comments 0

0 Views

نشرِ تصاویر اجساد کودکان افغانستانی در سایت های خبری/خبرگزاری ها حاکی از آن است که دولت های ایران – عربستان با وجودِ داشتن عضویت در سازمان های حمایت از کودکان، به قوانین و اصول بین المللی هیچ گونه تعهد اجرایی و عملی درسطح جهانی ندارند.
وضعیتِ بد جنگ های زمانگیر در کشور افغانستان ، باعث گردیده است که بسیاری از هموطن مان راهیِ دیار مهاجرت ، خصوصاً کشور های ایران و پاکستان گردند.
شرایط بدِ اقتصادی مهاجرین افغانستان و نداشتن شرنوشتِ معلوم زمینه ی مناسب سوء استفاده از کودکان و نوجوانانِ افغانستانی را برای دولت های ایران و عربستان برای سربازگیری در جنگ های نیابتی در کشورهای سوریه و یمن تسهیل کرده است.
جذبِ کودکان و نوجوانان افغانستانی در سازمانهای استخباراتی کشورهای ایران و عربستان بدلیل نبود کار و فرصت های مناسب شغلی در دیار مهاجرت باعث شده است که کودکان و نوجوانان این کشور مانند چوبِ سوخت جنگ باشند، رقابت ها بین دو کشور اسلامی ایران و عربستان برای تثبیتِ قدرت در منطقه سبب شده ، از کودکان و نوجوانان افغانستانی قربانی های بیشماری بگیرند و خانواده های افغانستانی را داغ دار بسازنند. سیاست های قدرت طلبِانه ایران و عربستان در جهان اسلام ، آغارگر فرایند جنگ های مذهبی و خونین بین کشورهای اسلامی ، از زمانِ انقلاب حکومت آخوندی ایران در سال 1357ه.ش تا اکنون بوده است . ایران با تشویق کودکان و نوجوانانِ کشور تحت نام مدافعین حرم اهل بیت و اماکن مقدس ، از احساساتِ پاک مذهبی کودکان و نوجوانان افغانستانی در راستای سرکوب مخالفین نظامی و تثبیت قدرت خویش در خارج از مرزهایش همواره استفاده ابزاری کرده اند. فقر دوامدار و سطح علمی پایین جامعه افغانستان باعث گردیده است که در جنگ مذهبی شیعی و سلفی بین دوکشور قدرت طلبِ ایران و عربستان ، کودکان و نوجوانان افغانستانی مانند گودی(عروسک) بازیچه قرار بگیرند و از عقاید/احساسات پاکِ مذهبی و دینی فرزندان افغانستان در جهت تحقق اهداف سیاسی ایران- عربستان استفاده اعظمی صورت گیرد.
عربستان اکنون با شکستی که در جنگ نیابتی در میدان جنگ سوریه متحمل شده است و از جهتی برای دفع خطرِ تهدید ایران در کشور یمن ، حمایت های غیر مستقیم از گروهگ های تروریستی مانند داعشیان و طالبان با همکاری / مدیریت مستقیم پاکستانی ها جهتِ تضعیف نقش ایران در سطح منقطه اهداف بلند پروازانه را در سر پروانده است. عربستان جهتِ تحکیم حاکمیت خویش از مذهبِ سلفی(وهابی) مانند ایران استفاده ی ابزاری و سیاسی می کند. “با صدور فتواهای ضد اسلامی و بشری مبتنی برمَهدورالدم بودنِ جان و مال شیعیان و رَوافض خواندن آن ها جنگ های خونینی را بین عالمِ تشیع و تسنن بوجود آورده است” . نتیجه ی این بازی های کثیفِ سیاسی مذهبی، نه تنها از کودکان و نوجوانان ملت افغانستان همواره قربانی گرفته است بلکه ایجاد بستر های گروهک های مختلف تروریستی را در مناطق قبائلی وزیرستان پاکستان هموار نموده است و این گروهک های تروریستی از مواردی است که همچنان آتش جنگ مذهبی ، مسلمان کُشی را در منطقه شعله ور و دوامدار خواهد ساخت. لذا تا هنگامی که عَدم وحدت و یکپارچگی بین ملت افغانستان وجود داشته باشد و کشور توسط جوانان متعهد/مسئول در مسیر تساهل و همپذیری مذهبی قرار نگیرد ملت افغانستان اعم از جوانان تسنن و تشیع قربانی اهداف شوم قدرت طلبی ایران و عربستان با محوریتِ پاکستان قرار خواهند گرفت.
اکنون باید از فرصت های پیش رو استفاده کرده ” از منابر و مساجد ، نهادهای مدنی و جوانان تحصیلکرده در برابر پدیده ی ابزار سازی کودکان و نوجوانان افغانستانی در برابر جنگ های نیابتی ایران و عربستان مسئولانه حرکت نموده” و نگذاریم که بیشتر از این کودکان و نوجوانان افغانستانی قربانی تروریزم مذهبی ایران و عربستان قرار گردند.
زنده باد افغانستان… زنده باد جوانانِ بیدار افغانستان…
نگارنده: مصطفی خوشک

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *