ارگ: مقام های پیشین نباید عقده افزای نمایند

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل: ارگ ریاست جمهور میگوید که مقام های پیشین نباید با مسایل ملی عقدوی برخورد نمایند.
سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری به امر الله صالح اشاره نموده که او به پیشنهاد آتش بس از سوی حکومت انتقاد نموده و ارگ آنرا کار ستون پنجم عنوان کرده است.
هارون چخانسوری در این مورد میگوید: قیمت صلح را باید افراد پرداخت نمایند که در ادامه جنگ منافع شان را می بینند.
به گفته چخانسوری، افغانان تشنه صلح است و هر نوع مخالفت با آوردن صلح برای این ملت کار ستون پنجم شمرده میشود.
عبید رادپور

Share this page to Telegram

Comments