ارگ : در هفته جاری با نهادهای جامعه مدنی روی مسایل امنیتی گفتگو می کنیم

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل: رئیس جمهور غنی می خواهد برای کابل پلان امنیتی ترتیب کند.
در خبر نامه منتشر شده ارگ آمده است که رئیس جمهور کشور در دیدار با اعضای شورای ولایتی کابل گفت ، می خواهیم در هفته جاری غرض بهبود وضع امنیتی در پایتخت با نهادهای جامعه مدنی نشستی را برگزار و با آنها رای زنی ، مشوره و تبادل افکار نمائیم.
در خبرنامه تذکر داده شده است که این هفته در واقع هفته مشوره با نهاد های جامعه مدنی بخاطر بهبود وضعیت امنیتی پایتخت است و ما در پرتو یک اجماع پلان امنیتی کابل را ترتیب می نمائیم.
در خبرنامه ویب سایت ارگ آمده است که اعضای شورای ولایتی کابل از رئیس جمهور غنی خواسته اند که از ورود گروه های مسلح غیر مسئول در کابل جلوگیری به عمل آورند.
این در حالی است که آقای غنی در ارتباط به تأمین امنیت کابل از اقدامات اخیر دادستانی کل کشور مبنی بر به تعلیق قرار دادن وظایف فرمانده گارنیزیون و فرمانده پولیس کابل ابراز خورسندی نموده است.
سپوژمې پوپل زې

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *