ارگ تفاهم با جمعیت را رد کرد

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل: ارگ ریاست جمهوری شایعات کنونی مبنی بر تفاهم با جمعیت را رد کرد
شایعات طوری بازتاب داده شده بود که گویا ارگ ریاست جمهوری روی تفاهم دوازده ماده یی با جمعیت کنار آمده است.
اعضای مجلس خبره گان و تحلیل گران بدین باور اند که ارگ باید هرچه زودتر تصمیم نهایی خویش را اتخاذ نماید.
آنان می افزایند، اگر ارگ ریاست جمهوری در برکناری عطا محمد نور اقدام ننماید باورمندی مردم بر حکومت افزایش خواهد یافت.
اما در سوی دیگر ارگ ریاست جمهوری میگوید که استعفای عطا محمد نور منظور گردید و عنقریب والی جدید بلخ به کار خود ادامه خواهد داد.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply