ارگان های محل از گشایش اداره های محلی مسدود شده در ولایت های شمال خبر می دهد

comments 0

87 Views

هندوکش _ بلخ: ادارۀ مذکور می گوید که الی ختم هفتۀ جاری، مشکل برخی ادارات دولتی در شمال بر طرف و دوباره بازگشایی می شوند.
معترضان ضد دولتی در ولایت های شمالی کشور برخی ادارات ولایتی را مسدود هشدار مسدود دیگر ادارات را نیز داده اند.
اداره ارگان های محل این مطلب را در حالی رسانه ایی ساخته است که صد ها تن در برابر ساختمان ولایت سمنگان دست به تحصن زده و می گویند که اگر تقاضا هایشان برآورده نشود، سایر ادرات دولتی را نیر مسدو خواهند کرد.
این معترضان از حکومت خواسته اند تا نظام الدین قیصاری سرپرست قوماندانی امنیۀ ولایت قیصار از زندان رها و جنرال دوستم دوباره به افغانستان برگردد.
عاطفه مصمم

Share this page to Telegram

Comments