Feb 21, 2020 07:26:10pm

اراده امریکا مبنی بر مبارزه با هراس افگنی

هندوکش- کابل: نیروهای نظامی امریکا میخواهند تا تجهیزات هوایی که در عراق و سوریه استقاده شده، در افغانستان نیز مورد استفاده قرار دهند.

مقام های ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید، در عراق و سوریه داعش شکست خورده  و در افغانستان نیز  بر طالبان چنان حملات صورت گیرد که در سال های گذشته مثل آن دیده نشده باشد.

آنان در جریان سپردن کمک دو فروند طیاره کشفی و جنگی به نیروهای دولتی افغانستان  گفته اند، تعداد و توانائی نیروهای کشفی افغانستان  یک بر سه افزایش خواهند یافت. این اظهارات در مراسم سپردن دوره دوم هلیکوپتر های بلک هاک به نیروهای افغان صورت گرفته است.

مسؤلین هوایی نیروهای وزارت دفاع افغانستان میگوید، با افزود این چهار بال هلیکوپتر بلک هاک، تعداد این هلیکوپتر به هشت بال رسید. این مسؤلین میگویند، با انجام این کمک در میدان جنگ مشکلات نیروهای کشور کاهش خواهد یافت.

عبید رادپور