ادامه آزارو اذیت مسلمانان در چین

comments 0

4 Views

هندوکش-چین : به اساس گزارش ها  دولت چین در طی سه سال گذشته تاکنون پیش از یک میلیون مسلمان را زندانی ساخته است.

  روزنامه نیورک تایمز، گزارش می دهد که دولت چین از کشتار بی رحمانه مسلمانان دست‌بردار نیست، این روزنامه اسنادهای را نشان می دهند که دولت چین مصروف سرکوب بی سابقه ای اقلیت های قومی در سین‌کیانگ است.

امریکا خواستار پایان آزار و تعقیب مسلمانان توسط چین شد

این نشریه می افزاید که دانشجویان پس از پایان درس‌، تکت های خود را برای بازگشت به خانه رزرو کرده بودند، به امید استراحت آرام بعد از امتحانات تابستانی و دیدار با خانواده. به جای این دیدار، به آنها گفته می شود که والدین آنها از بین رفته اند، اقوام شان ناپدیده شده، همسایگان شما گم شده اند، و همه این دانشجویان به بازداشتگاه که برای نگهداری اقلیت های قومی مسلمان ساخته شده است، زندانی می شوند.

کاشغر پس از اورومچی دومین شهر بزرگ ایالت سین‌کیانگ، در چین است که اقلیت ساکنان آن ترک‌تبار و مسلمانان اویغوری زندگی می کنند.

عزت تبیان

Share this page to Telegram

Comments