اختلافات درمجلس نمایندگان برسرنام افغانستان

comments 0

4 Views

هندوکش – کابل : مجلس نمایندگان درپی توزیع تذکره الکترونیکی به دوگروه مخالف وموافق تقسیم شدند
روز گذشته رییس جمهور غنی با رولا غنی اولین تذکره الکترونیکی را در ارگ ریاست جمهوری اخذ کردند که این کار با واکنش های مختلف همراه بود چنانچه رییس اجراییه این روند را غیرمشروع دانسته و گفت که این کار ارگ بدون مشوره با وی صورت گرفته است
مجلس نمایندگان بعد ازاغاز روند جنجالی توزیع تذکره های برقی برسرتغییرنام افغانستان بدوگروه تقسیم شدند
لطیف پدرام اولین وکیل بود که موضوع تغییر نام افغانستان به خراسان را مطرح کرد
وی گفت ازین پس با تمام نیرو برای تغییرنام افغانستان به خراسان تلاش میکند
ستاردرازبی نیزعضو دیگر مجلس نمایندگان از توزیع تذکره انتقاد نموده وگفت اگر کانفرانس بن به شکل ملی پیش میرفت حالا ما شاهد چنین روزی نمیبودیم
درمقابل قادرزازی در واکنش به مطرح شدن تغییرنام افغانستان گفت ، اگر کسی خود را افغان نمیداند پس عضویتش باید از مجلس نمایندگان به تعلیق دراید وکسانیکه خراسانی هستند بروند به خراسان خود را کاندید نمایند
ایوبی عضو دیگر نمایندگان گفت پدرام خراسان میگوید وداعش هم خراسان میگوید ایا منظور اقای پدرام همان خراسان داعش است یا خیر؟
بعضی دیگر از نمایندگان بخاطرعدم درج نام سایراقوام درتذکره انتقاد کردند وگفتند درکنار نام ۱۴ قوم باید نام سایراقوام نیزذکر میگردید
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments