احسان نقشبندی

comments 0

0 Views

احسان نقشبندی متولدی سال۱۳۴۵است و  فارغ تحصیل صنف۱۲از  لیسه نادریه میباشد  سکونت اصلی آن ولایت کابل ناحیه هفتم شاروالی کابل میباشد و نظر به عشق وعلاقه که در رشته سینما داشت فعالیت های سینمایی خود را از رهنمایی های سینماگران و کارگردانان موفق کشور مثل آقای صدیق برمک، آقای انجنیر لطیف آقای جوان شیری حیدری واستادان بزرگوار مانند عبدلقیوم بیسد گذراند و پا در جهان هنر سینما نهاد و آموخت .

آقای نقشبندی درفلم های که نقش بازی کرده عبارت از ختم فلم، فرض، قربانی، صدف، انتظار، محافظ

هنر زیری پرده سیاه ، همه چیز برای آینده، الگوی کوچک، فرخنده، قظاوت، غنچه ها پرپر میشود وچند سریال کمدی و تراژید مانند رازهای این خانه، درویش، شهر بانو، کوچه ما وهمچنان چندین کلپ وچندین اسپات های هنری نقش بازی کرده است . 

Share this page to Telegram

Comments