اثرات نشست سران ناتو بر افغانستان // توفیق عظیمی

comments 0

0 Views

نشست دو روزه سران سازمان ناتو به تاریخ ۴ دسامبر در شهر لندن رسماْ افتتاح شد،اوضاع سیاسی افغانستان و ماموریت ناتو در افغانستان نیز شامل بحث سران این سازمان میباشد. گفته میشود که پیکار با تروریزم و سرمایه گزاری اقتصادی این کشور ها از بحث های جدی این نشست خواهد بود. افغانستان نیز به عنوان کشور که در خط نخست نبرد علیه تروریزم بین المللی قرار دارد دور از تفکر سیاسی ، کنشران بین المللی نیست. حالا دیده شود که این نشست چی اثرات را بر افغانستان میتواند داشته باشد؟ همان گونه که گفته شد پیکار با تروریزم از اولویت های فکری سران سازمان ناتو است و افغانستان به عنوان کشور که در حدود یک و نیم دهه میشود علیه تروریزم می جنگد محور بحث جدی این نشست خواهد بود، به نظر میرسد که سران ناتو به خوبی این مسله را درک کرده اند که گسترش تروریزم میتواند به شکل گسترده آن دامنگیر تمام جهانیان شود، روی همین دلیل حمایت از افغانستان چی از لحاظ سیاسی و چی از لحاظ آموزش ، تجهیز و تقویت نیرو های نظامی این کشور یک امر لازمی است. سران کشور های ناتو بخصوص آیالات متحده آمریکا ، انگلستان ، آلمان ، فرانسه بیشتر از هر کشور دیگر میتوانند نسبت به اوضاع سیاسی و رشد روز افزون تروریزم در افغانستان نگران باشند. زیرا این کشور ها بیش از هر کشور دیگر مورد هجوم و حملات تروریستان قرار گرفته اند. بناءً اگر تروریزم را در افغانستان که هم اکنون میخواهند اینجا را خانه امن برای خود بسازند گسترش یابد در این شکی نخواهد ماند که دست این گروه ها خیلی زود به گردن اروپاییان و آمریکاییان خواهد رسید.بناءً پیکار مشترک این کشور ها علیه تروریزم در افغانستان از اولویت های سازمان ناتو خواهد بود و حکومت افغانستان همچنان با توجه به ماهیت مسله میتواند از اثرات این نشست سودی بی شمار ببرد و از طرف ماموریت سازمان ناتو همان گونه که گفته شد تقاضای همکاری دوامدار را در افغانستان میکند و به نظر نگارنده در پایان این نشست در اعلامیه مشترک سران ناتو یکبار دیگر از همکاری دوامدار این سازمان نسبت به افغانستان سخن خواهند گفت وآمادگی های خود را برای مبارزه مشترک با تروریزم در این کشور درکنار مردم افغانستان اعلان خوهند نمود. زیرا دبیر کل ناتو قبلاً هم اعلان نموده بود که با ایالات متحده آمریکا به افغانستان آمده و با او یکجا از افغانستان خواهد رفت ، ایالات متحده آمریکا خارج شدن از افغانستان را هنوز در دستور کار خود ندارد بلکه برعکس تاکید بر مبارزه مشترک علیه تروریزم و ریشه کن کردن آن در افغانستان دارد ، روی همین دلیل ماموریت ناتو همچنان در افغانستان در بخش های آموزش ، تجهیز و تقویت نیرو های امنیتی افغان و مبارزه با تروریزم ادامه خواهد داشت. از طرف اوضاع سیاسی افغانستان برای سران سازمان ناتو همچنان حایز اهمیت است ، زیرا ایالات متحده آمریکا و کشور های عضو ناتو در کنار این که علیه تروریستان در افغانستان مبارزه نموده اند برای افغانستان دموکراتیک نیز سرمایه گذاری های زیاد در طول این ۱۸ سال انجام داده اند. روی همین دلیل به شدت روی اوضاع سیاسی افغانستان بحث و گفتگو خواهند نمود و عوامل به بحران کشیده شدن انتخابات جاری و چگونگی شکل گرفتن حکومت بعدی و نوع همکاری این سازمان به آن حکومت و بخصوص روند صلح در افغانستان بحث و تبادل نظر خواهند نمود. پایان و نتیجه این نشست برای مردم افغانستان میتواند امیدوار کننده باشد زیرا از یک لحاظ این سازمان به حضور خود در افغانستان و مبارزه مشترک علیه تروریزم جهانی ، آموزش ، تقویت و تجهیز نیرو های افغان تاکید خواهد نمود و از طرف دیگر به حمایت سیاسی افغانستان پرداخته و از پروسه صلح به مالکیت افغان ها همچنان تاکید خواهند نمود، به هر صورت اثرات این نشست از دید نگارنده برای مردم افغانستان امیدوار کننده است.

Share this page to Telegram

Comments