اتمر: فامیل های طالبان درقید پاکستان هستند

comments 0

16 Views

هندوکش-کابل : حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان درگفتگوی با رسانه های خارجی گفت انعده طالبان که تمایل به صلح دارند فامیل هایشان ازسوی نظامیان پاکستان دربند هستند وبه جبربه جنگ درافغانستان مجبور گردانیده میشوند
به گفته نامبرده فامیل های اکثرقوماندانان جهادی وطالبان درپاکستان هستند
مشاور امنیت ملی افزود بعضی از کشور های منطقه برای اهداف استراتیژیک خود عناصرضد دولت افغانستان را اموزش داده برای جنگ به این کشور میفرستند
عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments