اتمر: برای ثبات افغانستان کشورها میتوانند نقش داشته باشند

comments 0

389 Views

هندوکش – کابل : محمد حنیف اتمر مشاورامنیت ملی شام گذشته با یکتعداد مقامات بلندپایه امریکایی دیدار وگفتگو نمود
اتمردرین دیدار برسرموضوعات چون پیشنهاد صلح برای طالبان ، تلاش ها برای اشتراک کشورها درموضوع صلح افغانستان ، موقف دولت افغانستان ، مبارزه با هراس افگنی وبرگزاری انتخابات اینده بحث نمود
مشاورامنیت ملی از اینده افغانستان ابراز خوش بینی نموده وخواهان کاربیشتر درین بخش گردیده ونقش کشورهای منطقه وجهان را درین رستا مهم دانست
عبیددارپور

Share this page to Telegram

Comments