اتحادیه اروپا از افغانستان اعلام حمایت مالی وسیاسی نمود

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل : اتحادیه اروپا برپشتیبانی دوام‌دار مالی و سیاسی‌ از افغانستان تأکید می‌کند.
معاون بخش اسیایی اتحادیه اروپا پاولا پمپلونی میگوید ، این اتحادیه شاهد پیشرفت های زیادی افغانستان دربخش های مختلف میباشد ودربخش های چون حقوق بشر ، حقوق زنان ودیموکراسی به افغانستان کمک های مالی وسیاسی مینماید
نخستین نشست کارگروه ویژه‌ی حقوق بشر، حکومت‌داری خوب و مهاجرت، به اشتراک مسئولان اتحادیه‌ی اروپا و حکومت افغانستان در کابل برگزار شد.
احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید پیشرفت های افغانستان دربخش های فوق قابل لمس ودید است
وی افزود ، کمک های اتحادیه اروپا طی سالیان متمادی حاکمیت قانون را بهبود بخشیده ودیموکراسی وحقوق بشری را درافغانستان تقویت نموده است
حکومت‌داری خوب، حاکمیت قانون، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، برگزاری انتخابات، حقوق زنان، حقوق کودکان، حمایت از مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان نیز از مسائلی بودند که درباره‌ی آن‌ها در این نشست بحث صورت گرفت
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments