ابراز امید واری رییس اجراییه از نشست صلح تاشکند

comments 0

258 Views

هندوکش – کابل : رییس اجراببه میگوید نشست که قرار است درتاشکند پایتخت ازبکستان برگزار گردد رییس جمهور بمنظوراشتراک به این کشور سفرنموده است درین نشست مقامات بلند رتبه چون وزرای خارجه کشورها برگزار میگردد
عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، با ابراز امیدواری میگوید که نشست صلح تاشکند زمینۀ برای امدن صلح به کشور میباشد .
آقای عبدالله که درنشست شورای وزرا صحبت میکرد گفت نشست دو روزه که درپایتخت ازبکستان برگزار میگردد برای افغانستان وصلح وثبات درین کشور خیلی مهم میباشد
ازین قبل سفیراتحادیه اروپا درافغانستان گفت نشست های درپیوند به پروسه صلح افغانستان بخصوص نشست تاشکند از اهمیت خاص برخوردار واز مخالفین مسلح دولت افغانستان خواست تا این را یک فرصت دانسته ازان استفاده نمایند
گفته میشود نتیجه این نشست درقالب اعلامیه از جانب اشتراک کنندگان اعلام خواهد گردید
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments