ابتکار جدید طالبان فروش ناموس در بدل پول

comments 0

0 Views

هندوکش – بدخشان : مدارک تازه ای که بدسترس ویب سایت هندوکش نیوز قرار گرفته حاکی از آن است که یک تن از اعضای فعال گروه طالبان در ولایت بدخشان خانم برادرش را در بدل پول به یک تن از طالبان خارجی به فروش رسانیده است.

یکتن از باشندگان محل به نام مستعار درویش ضمن تائید این خبر ، در گفتگو با گزارشگر هندوکش نیوز گفته است که :« یکتن از اعضای فعال طالبان بنام  عبدالخالق که باشندۀ روستای کزده ولسوالی وردوج ولایت  بدخشان می باشد ، خانم برادر معیوب خود را در بدل مبلغ 70000 افغانی برای یک طالب خارجی به فروش رسانیده است».

از آقای درویش در مورد این که چرا اسم فروش را بالای عقد خانم مذکور به طالب خارجی می گذارد پرسیده شد که وی در پاسخ به گزارشگر ما گفت:« از نگاه شرعی گفته نمی توانیم که خانم مذکور را به عقد خویش در آورده است زیرا شوهر خانم مذکور حیات دارد و طلاق هم نگردیده است به همین دلیل عبالخالق خانم برادر خود را به فروش رسانیده و مجامعت بین این زن و طالب خارجی زنا می باشد ».

درویش در ادامه اضافه نمود :« یکی از طالبان داخلی بنام ملاصمد نیز قبل از این خواهان خریداری زن برادر معیوب خالق نام در بدل مبلغ 30000 افغانی گردیده بود».

مقامات محلی بدخشان و ولسوال وردوج نیز این خبر را تائید نمودند اما در مورد جزئیات بیشتر ارایه نکردند .

گفتنی است  که طالبان به تازه گی در  قریه ئ پاد خواب شانۀ ولایت لوگر یک زن حامله را پس از تجاوز به قتل رسانیده  و یک دختر جوان را نیز اختطاف کرده اند .

نجیبه سروری

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *