آی اس ای جایداد های فرماندان کشته شده طالبان را لیلام میکند

comments 0

108 Views

هندوکش-پاکستان : به گزارش ویبسایت دان نیوز پاکستان قرار است یک محکمه ضد تروریزم این کشور جایداد های ملا اختر محمد منصور را به حراج بگذارد و لیلام نماید.

 به اساس خبر تاکنون پنج جایداد که ذریعه شناخت کارت  پاکستانی اخذ گردیده است از سوی محکمه لیلام شده است

خبر میافزاید که یک خانه در کراچی در منطقه گلشن میمور یک خانه در منطقه گلشن معمار یک اپارتمان در منطقه هایتس فلیت ، یک اپارتمان در منطقه بسم الله تریوس فلیت تاکنون تلاش جریان دارد تا سایر اماکن و جایداد های وی را کشف نمایند

اداره تحقیقات فدرالی (ایف ای ای ) میگوید منصور جایداد های بیشتر دارد و تنها همین ها لیلام شده اند

 این شخصیت بلندپایه طالبان در کنار رهبری گروه طالبان به داد و گرفت زمین و جایداد نیز مشغول بود

 نامبرده توان بدست اوردن نیم درجن ملکیت را طی یک سال داشت و میتوانست بزودی صاحب ملک بیشتر گردد

 به گفته نهاد ایف ای ای تا کنون چهار ملکیت که ذریعه دو شناخت کارت پاکستانی بنام های گل محمد و ولی بدست امده است را شناسایی نموده اند

اقای منصور نه تنها در بانک پاکستانی دارای پول نقد بود بلکه در بانک های خارج از پاکستان نیز دارای دارای زیادی بود

ملا اختر منصور در یک قریه کوچک در کندهار بدنیا امده بود و توسط ملا برادر به رهبری گروه طالبان رسیده بود

ملا منصور در ایالت بلوچستان پاکستان در اثر حمله هوایی نیروهای هوایی پاکستان کشته شد

قابل   یاد اوریست که ازین قبل هم جایداد های ملا اختر منصور بعد از مرگ وی در مناطق ابوت اباد ، کویته ، کارچی و پشاور نیز به لیلام گذاشته شده بود

عبدالمنان توحیدیار

Share this page to Telegram

Comments