آی اس آی بدنبال بازی جدید درافغانستان / سید جمال اخگر

comments 0

1 Views

پاکستان ، تحت فشار بین المللی یا هرگونه اجبار دیگر ، طالبان را برای گفتگوهای رو در رو با دولت افغانستان حاضر کرد اما isi همچنین نگران نتیجه مذاکرات صلح در حال انجام است و برنامه دوم برای آن را طرح نموده است .

طالبان با جیش محمد ، البدر ، شبکه حقانی و دیگر گروه های تروریستی درباره چگونگی ایجاد نیروی انسانی و فرصت های ادامه جنگ پس از صلح گفتگو کرده اند.

پاکستان دو هدف دارد یکی اینکه اگر گفتگوهای صلح موفقیت آمیز باشد ، جنگ نباید پایان یابد ، زیرا پاکستان فرصت های بیشتری نسبت به جنگ افغانستان دارد و اهداف پلید خود را دنبال می کند.

پاکستان نگران است که اگر گفتگوهای صلح مطابق با خواسته ها و شرایط طالبان پیش نرود ، پول و شرایطی را که اکنون به طالبان میدهد در اختیار گروه های دیگر قرار دهد.

پاکستان خواسته های خود را به طالبان پیشنهاد داده است تا در میز مذاکره توسط طرف مقابل پذیرفته شود ، اگر این خواسته ها پذیرفته شود ، پاکستان به چیزی دست یافته است ، اما جنگ را رها نخواهد کرد. پاکستان همچنین می داند که برخی از خواسته های طالبان از آدرس پاکستان مطرح شده است که توسط هیئت مردم افغانستان قبول نخواهد شد ،حتی برخی موارد توسط ایالات متحده و جامعه بین المللی نیز پذیرفته نشده است.

اگر طالبان خواسته های پاکستان را نادیده بگیرند ، اطلاعات پاکستان گزینه دیگری پیدا کرده و چندین گروه تروریستی را برای ادامه جنگ پس از توافق صلح هماهنگ کرده است.

دولت افغانستان که خواهان صلح آبرومندانه در کشور است  می گوید که صلح باید به جنگ پایان دهد. همانطور که طالبان می گویند ، آنها در سراسر افغانستان می جنگند و هیچ گروه تروریستی دیگری وجود ندارد ، بنابراین طالبان باید مسئولیت هرگونه خشونت در افغانستان را بپذیرند ، خواه در پوهنتون باشد ، یا در مسجد یا مدرسه.

اگر طالبان از مسئولیت چنین حملاتی فرار میکنند ، بنابراین روشن است که گروههای تروریستی دیگری نیز در افغانستان وجود دارند و نباید در مذاکرات صلح امتیاز یک طرف جنگ به طالبان داده شود ، زیرا گروههای دیگری نیز هستند که باید با آنها جنگید.

پاکستان ، دشمن دیرینه مردم افغانستان است و به همین دلیل آن عده از افغان های فروخته شده ، جاعل ، سفاک ، نادان (طالب ها ) را  در آغوش گرفته و بخاطر ادامه نا امنینی ها و خونریزی ها در افغانستان از آنها استفاده میکند .

 

Share this page to Telegram

Comments