آیا سیاسیون طالبانی دفترقطرنماینده گان واقعی جنگجویان طالبان اند؟ // سید جمال اخگر

comments 0

1 Views

با امضای توافق نامه و افزایش حملات طالبان در نقاط مختلف کشور به شمول حملات انتحاری بر مساجد و مراکز صحی این سوال مطرح میشود که آیا نماینده گان طالبان در قطر نماینده گان واقعی رهبری طالبان اند یا گروهی که در پی سپوتاژ نمودن پروسه صلح میباشند و در تلاش اند تا از این پروسه برای تقویت ماشین جنگی خود استفاده بکنند؟

به نظر میرسد نماینده گان که در قطر از آدرس طالبان بالای میز مذاکره نشسته و این پروسه را به دراز ا کشیده اند نماینده گان واقعی طالبان نمی باشند بلکه یک گروه کوچک اند که میخواهند از این پروسه برای دست یابی به اهداف جنگی طالبان استفاده کنند زیرا آن چنان که شاهد هستیم  این گروه  با وجود تعهدات که در مذاکرات الی  توافق صلح انجام داده اند تا اکنون هیچ تغیری درعمل کرد ماشین جنگی و دیدگاه های این گروه طالبان  نسبت به خواسته های حکومت افغانستان ، ایالات متحده و مردم افغانستان دیده نمی شود، حتی که حکومت افغانستان با وجود که هیچ نوع الزامیت در توافق سیاسی این گروه با ایالات متحده آمریکا ندارد محض نشان دادن نیت نیک برای صلح زندانیان این گروه را که یکی از بند های این توافق نامه میان طرفین به رهایی آنها حکم میکند به تعداد۱۰۰۰ تن آنها را رها کرد و وعده به رهایی ۴ هزار دیگر آنها را نیز داد اما  باز هم هیچ نوع تغیر در سیاست جنگی این گروه دیده نشد بلکه بعد از امضای توافق نامه حملات خونین این گروه چندین برابر افزایش یافت.

در حالی که اگر این گروه واقعاً نماینده گان با صلاحیت گروه طالبان می بودند با امضای توافق نامه به کاهش خشونت ها روی می آوردند و به آغاز مذاکرات بین الافغانی تن میدادند. بر عکس با افزایش حملات این گروه نه تنها که امید برای آغاز مذاکرات بین الافغانی به این زودی ها دیده نمیشود بل که افزایش حملات این گروه نشان میدهد که این گروه در میان خود اختلاف های درونی نسبت به پروسه صلح افغانستان دارند و این مورد سبب شده است که تعدادی از فرماندهان نظامی و جنگجویان این گروه به بدنه داعشیان شاخه خراسان بپیوندند و تعداد نیز از جنگ افغانستان پول بدست بی آورند آنچه که ریس جمهور ترامپ نیز در تویتی  به آن اشاره کرد که طالبان از جنگ جاری در افغانستان پول بدست می آورند و دچار اختلاف های درونی اند.

با توجه به نقاط فوق زمانی که طالبان از جنگ پول بدست بی آورند و اختلاف های تازه به میان آمده بین  فرماندهان نظامی با گزینش ملا یعقوب فرزند ملا محمد عمر به شورای رهبری نظامی این گروه و پیوستن فرماندهان و جنگجویان این گروه به بدنه داعش شاخه خراسان داعش وجود داشته باشد دیگر سوال پیدا نمیشود که ملا برادر و اعضای رهبری تیم مذاکره کننده در قطر نماینده گان واقعی طالبان باشند و بتوانند توافق صلح را عملی کنند، زیرا اکنون طالبان از پراگندگی در درون ساختار خود بر خوردار اند و توان کنترول جنگ و کاهش خشونت ها را ندارند و با عدم رعایت توافق نامه صلح با آمریکا نقش محوری این گروه در قطر منتفی است و هیچ نوع تاثیر گذاری بالای پروسه صلح ندارد ولی آنچه این گروه در قطر انجام میدهند سپوتاژ نمودن این پروسه به نفع یک تعداد خاص اند.

نا کار آمدی این نماینده گان در قطر از الزامیت توافق نامه کاهسته است و اگر جنگ ها به زودی کنترول نشود ادامه همکاری با این نماینده گان نه به سود حکومت افغانستان است و نه به سود ایالات متحده آمریکا، این گروه برای آنکه توانسته باشند خود را نماینده گان واقعی گروه طالبان بخوانند باید این توافق نامه را تطبیق کنند و به کاهش خشونت ها روی بی آورند. در غیر آن ادامه همکاری ها با این گروه ضایع وقت تلقی میشود ، در حالی که بهتر است برای رسیدن به امنیت و صلح دایمی از راه های دیگر که قابلیت اجرایی خوبی داشته باشد استفاده صورت بگیرد.

این گروه در قطر نه تنها که نتوانسته اند توافق نامه صلح را عملی سازند که سبب تقویت جبهات جنگی و تجهیزاتی گروه طالبان در میادین جنگ همچنان شده اند. زیرا با ادامه نشست های متعدد بجای این که به کاهش خشونت ها به معنی واقعی کلمه روی بی آورند تنها با بخش اعلامیه و سخنان مطبوعاتی اکتفا کرده اند، تا آنجایی که از سوی یک فرد مرده به عنوان ملا هیبت الله پیام عیدی با گفته های مزخرف نشر میکنند ، یعنی سیاست ضد و نقیص را در پیش گرفته اند و باید دانست که این گروه جز از آنعده کسانی اند که به عنوان لابی های دست باز برای این گروه خارج از مرز های افغانستان فعالیت میکنند و باید هرچی زود تر در عدم رعایت توافق نامه صلح از سوی این گروه حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا در مورد آنها تصمیم جدی اتخاذ کنند.

Share this page to Telegram

Comments