آیا اینبار با سفر هیات شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل زمان عمل فرا رسیده است

comments 0

0 Views

روز شنبه هیّت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل آمدند تا در جریان این سفر، با رهبران حکومت وحدت ملی، روسای شورای ملی و دیگر نهاد ها روی مبارزه با هراس افگنی، نابودی فساد اداری، اوضاع اقتصادی و چگونگی برگزاری انتخابات ولسی جرگه بحث و گفتگو کنند. یافته های خود را از وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دهند

آز آن جا که به همه هویدا هست افغانستان در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، از همین رو این هیت امده تا اوضاع را از نزدیک بررسی کند و راه حلی مناسبی برای بحران کنونی کشور که دامنگیر همه شده پیدا و فشار های جهانی را بر کشور های حامی تروریزم بیشتر سازد تا باشد زمینه رشد و شگوفایی منطقوی در جنوب آسیا قابل تطبیق باشد. از حضور افغانستان در سازمان ملل متحد 72 سال می گذرد، اما در این مدت هیچ کار عملی جهت قناعت دادن جهانیان از بحران افغانستان روی دست گرفته نشده بود، اما از زمان به کار آمدن حکومت وحدت ملی و شخص ریس جهمور طرح های بنیادی برای جلب حمایت اعضای دیگر این سازمان  توسط نماینده دایمی افغانستان در این شورا آغاز شده و اولین شکایت نامه رسمی افغانستان در رابطه به حملات موشکی پاکستان به خاک افغانستان و پناه دادن تروریستان در پاکستان از کار های هست که در طول دونیم سال گذشته انجام شده، در ضمن تصویب طرح حمایت از قربانیان تروریزم و طرح مبارزه با ساخت و گسترش بمب های تعبیه شده در کنار جاده نیز از سوی نماینده افغانستان پیشنهاد و تصویب شد.

حال ما از جامعه جهانی به خصوص کشور های که عضویت دایمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارد، خواهانیم تا به تروریزم و حامیان تروریزم فشار ها را بیشتر کند، هم چنان کشور های که از تروریزم منحیث سیاست خارجی خود استفاده ابزاری می کند محکوم و در لست سیاه این سازمان شامل سازد. تا باشد جهان از شر این پدیده نجات پیدا کرده و امنیت جهانی که به امنیت افغانستان گره خورده تامین، صلح پایدار که همه ای کشور های منطقه از آن سود ببرد جستجو و راهکار های عملی برای بن بست کنونی طرح و تصویب شود.

هر چند پس از اعلان راهبرد تازه ایالات متحده امریکا، کشور های حامی تروریزم به همه هویدا شده هست، قطع کمک های نظامی امریکا به پاکستان، تقبیح سیاست تروریزم پروارنه پاکستان و آغاز عملیات بیدون تفکیک تروریزم از کار های هست که امریکا از پاکستان خواسته هست. حال دیده شود که امریکا و شورای امنیت سازمان ملل تا چی حد برای این راهبرد کار های عملی را روی دست می گیرد و محو لانه های امن هراس افگنان را جدی می پندارد.

کشتن اسامه بن لادن، مرگ ملا عمر، و هزاران مورد دیگر این ادعا ما را ثابت می سازد که استخبارات نظامی پاکستان گروه های هراس افگن را حمایت می کند، گروه های که همه ای شان در کشتن مردم بی گناه ما دست داشته، و زمینه ترویج تروریزم نیز از همین کشور آغاز شده هست. در حال حاضر نیرو های دلیر افغان با بیش از 20 گروه هراس افگن که توسط کشور های منطقه حمایت مالی می شود در نبرد هستند. گروه های که می خواهند به دستور نظامیان پاکستان قلمرو زیادی را در افغانستان تصرف و لانه های شان را به این کشور انتقال بدهند. که این هدف شوم آنان با دلیری و مبارزه قاطع نیرو های نظامی کشور از بین برده شده هست.

ما منحیث کشور که در خط مقدم نبرد با تروریزم می جنگیم خواهان آتش بس فوری میان طرف های درگیر با حکومت افغانستان هستیم، جنگی که کشور های جهان به خصوص ایالات متحده امریکا در طول یک و نیم دهه بیش از میلیارد ها دالر را هزینه کرد اما نه تنها جنگ پایان نیافت، بلکه از سوی کشور های حامی تروریزم داغ تر شد. که قربانیان اصلی این جنگ شهروندان بی گناه کشور هست و هر روز خانه ای را به ماتم می شاند. حال وقت آن رسیده تا کشور های جهان به خصوص کشور های که عضویت سازمان ملل متحد را دارد و برای رفاه بشری کار می کنند از آنها خواهانیم تا این پدیده را محو و افغانستان را که به نماینده گی از تمام کشور های جهان با تروریزم جهانی درگیر هست حمایت و نیرو های این کشور را تجهیز و زمینه صلح را فراهم سازند.

نگارنده : محمد توفیق عظیمی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *