آمادگی ها برای عضویت در سازمان همکاری های شانگهای جریان دارد

comments 0

0 Views

هندوکش- کابل : ادریس زمان معین سیاسی وزارت خارجه میگوید  افغانستان تمام مراحل فنی عضویت سازمان همکاری شانگهای را تکمیل نموده است

وزارت خارجه با پخش خبرنامه یی گفته است که ، نخستین نشست گروه هماهنگی کسب عضویت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای دیروز  به ریاست ادریس زمان، معین سیاسی وزارت امورخارجه و اشتراک نمایندگان ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و شورای ملی برگزار گردید.

ادریس زمان در این نشست روند عضویت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای را طولانی دانسته، تأکید کرده است که این کشور تمام مراحل کسب عضویت این سازمان را از لحاظ فنی تکمیل نموده است.

افغانستا از سال ۲۰۱۲ به این‌سو، به عنوان عضو ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای درآمده، اما تاکنون عضو دائمی این سازمان نشده است.

سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments