آمادگی حکومت و طالبان برای نشست بین الافغانی ( چین ) // استاد عارف نظری

comments 0

0 Views

بعد از لغو مذاکرات صلح از جانب ایالات متحده و به تعویق افتادن این پروسه از جانب حکومت افغانستان و آغاز دوباره تلاش ها از سوی کشور های منطقه بخصوص پاکستان. حالا  دیده میشود که این پروسه به خود چهره جدید میگیرد. چند ماه قبل در جریان مذاکرات میان ایالات متحده و گروه مسلح طالبان بار ها این گروه آغاز گفتگو های میان حکومت و گروه مسلح را رد نموده و حکومت افغانستان را غیر رسمی میخواندند اما چنانچه گفته شد بعد از لغو مذاکرات صلح و تشدید حملات امریکا بالای مواضع این گروه نسبت به پروسه صلح و چگونگی پیوستن شان به بدنه دولت دچار تغیر شده است به این معنی که طالبان قبلاً امارت اسلامی یعنی تمام قدرت و نابودی نظام جمهوری و جمهوری خواهان بودند اما حالا دیده میشود که دیگر بحث از امارت اسلامی مطرح نیست و طالبان دیگر از این خط سرخ خود عبور کرده اند، ضمن این موضوع طالبان حکومت وحدت ملی را به رسمیت نمی شناختند و آنرا حکومت دست نشانده میخواندند اما حالا با آمادگی های این گروه به نشست چین با مقامات ارشد حکومت افغانستان رسمیت حکومت را پذیرفته و خود را گروه مخالف تلقی میکنند و از جانب دیگر طالبان قبلاً خواستار بیرون شدن نیرو های خارجی بدون قید و شرط از افغانستان در یک مدت کوتاه بودند اما حالا ممکن خروج نیرو های خارجی از افغانستان سال های متمادی را در بر بگیرد. طالبان با توجه به خواسته ها و عملکرد شان نسبت  به چندین ماه گذشته کاملاً دچار تغییر اند و این تغییر را قبل از نشست چین میتوان مشاهده کرد. روی هم رفته اهمیت نشست چین بیشتر شده میرود و یکی از ویژگی آن آمادگی هر دو جناح برای مذاکره رو در رو است. البته پیش از این سران سیاسی در مسکو و قطر با هم دیدار و گفتگو کرده بودند ولی این نشست ها نتیجه و بر آیند که قابل قبول برای حکومت و مردم افغانستان داشته باشد نداشت و تمامی نشست ها به منظور تسهیل این روند شناخته شد. اما اهمیت و ویژگی نشست چین از آنجاست که این نشست بعد از لغو مذاکرات صلح میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان و تلاش های کشور های منطقه و بخصوص حامیان گروه طالبان صورت میگیرد و مورد مهمتر از آن این که بجای آغاز دوباره گفتگو های رو در رو میان ایالات متحده و گروه طالبان این بار استراتیژی پروسه صلح طالبان نیز تغیر کرده است ، این گروه بجای تاکید شان بر ادامه مذاکره با ایالات متحده آماده مذاکره با حکومت افغانستان شده اند و حکومت افغانستان نیز از نهایی شدن لست مذاکره کننده حکومت خبر میدهد. قرار بود که نشست چین در ۲۹ و  ۳۰ اکتوبر برگزار شود اما پکن این نشست را به تعویق انداخت بار دیگر نیز قرار بود که هیاتی از کابل به چین برود اما سفیر چین این نشست را به تعویق انداخت، به تعویق افتادن نشست چین ممکن برای آماده شدن دو طرف مذاکره بوده باشد تا هر دو جناح به آمادگی های کامل وارد مذاکره شوند و این نشست برآیند قابل قبول برای طرف ها و مردم افغانستان داشته باشد. توقع مردم افغانستان از نشست چین و آمادگی حکومت و گروه طالبان همچنان بالا گرفته است زیرا این نشست بعد از لغو مذاکرات با ایالات متحده و از طرف دیگر اولین نشست حکومتی ها با گروه طالبان است آنچه که مردم افغانستان از سال های دور منتظر همچون یک نشست بودند تا طالبان با حکومت رو در رو مذاکره نموده و به یک توافق کلی و صلح پایدار تحقق یابد.

Share this page to Telegram

Comments