آلودگی آب سالانه جان هزار تن را در پاکستان میگیرد

comments 0

0 Views

هندوکش- پاکستان: در گزارش تازه نشر شده از سوی سازمان ملل آمده است چهل در صد افراد یکه سالانه جان های شانرا در اثر بیماری های ساری از دست میدهند، به علت استفاده از آب های غیر صحی و آلوده میباشد.
کشور پاکستان که در حدود 200 میلیون نفوس دارد. به علت زیاد شدن نفوس روز افزون، عدم سیستم شهری منظم و موجودیت محیط آلوده 70 در صد مردم این کشور از از دسترسی به در آب های پاک محروم اند.
در ګزار شایکه از سوی بخش سازمان ملل متحد کمک به اطفال (یونیسف) به نشر رسیده است، آمده که بیشتر از پنجاه در صد تلفات ناشی از نوشیدن آب های آلوده اطفال زیر سن ده سال اند.
این در حال است که در این کشور در مناطق دور افتاده نبود آب پاک از بزرگترین نگرانی شمار میرود.
سایره افضل وزیر صحت پاکستان میگوید: در ایالت های سند و پنجاب بعضی از پروژه را راه اندازی نموده تا مردم به آب پاکستان دسترسی پیدا کنند.
محمد امان دروان

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *